Toezicht in semipublieke sectoren

Er komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen. Dit maakt het eenvoudiger toezichthouders die slecht presteren aansprakelijk te stellen of te ontslaan.

 

Een en ander blijkt uit een brief die minister Opstelten (VenJ) op 12 november naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief kondigt hij aan begin december met een wetsvoorstel te komen. Doel is bestuur en toezicht in de semipublieke sectoren structureel te versterken. In deze sectoren verrichten private instellingen - scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties - publieke taken. Dit gebeurt vaak in de vorm van stichtingen. Dat maakt dat er geen kiezers, leden of aandeelhouders zijn, die het bestuur in de gaten kunnen houden. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk dat professionele toezichthouders het bestuur tot de orde kunnen roepen als de publieke dienstverlening gevaar loopt.
Niet voor alle interne toezichthouders is nu duidelijk wat hun taak is. Sommige toezichthouders stellen zich onvoldoende op als tegenwicht voor het bestuur. Ook is er soms sprake van gebrek aan professionaliteit of deskundigheid. De minister wil dat veranderen en de kwaliteit van het interne toezicht verbeteren. Zo moeten toezichthouders ervoor zorgen dat zij voldoende op de hoogte zijn, dat betekent onder meer: niet enkel afgaan op de informatie die door het bestuur wordt verstrekt. Verder wordt een wettelijke regeling voor een toezichthoudend orgaan voor stichtingen en verenigingen geïntroduceerd. Voordeel hiervan is dat er een algemene taakomschrijving komt voor alle toezichthouders, al dan niet werkzaam in de semipublieke sector. Verder wordt geregeld dat bestuurders en toezichthouders niet mogen deelnemen aan besluitvorming, als zij een tegenstrijdig belang hebben.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Op de kwaliteit van het “toezicht houden” van staatswege kan en/of moet m.i. het nodige aan worden verbeterd. Desalniettemin wordt er fors op bezuinigd en worden de statelijke toezicht houderijen uit verschillende sectoren samengevoegd.
Aan de massa productie - van bijkomende, nieuwe, vermeerderde taakstellingen, wetten en regels vanwege partij vertegenwoordigers en hun legers van ambtenaren - ligt het m.i. niet. Mijns inziens wèl aan onvoldoende doordachtheid om aangekondigde en/of verwachte resultaten op de werkvloer te bereiken. Het lijkt een structureel probleem te zijn dat het publieksvertrouwen danig schade toebrengt.

Het in onderhavig artikel geschetste “Toezicht in semipublieke sectoren” lijkt mij geen beter lot beschoren dan dat van het Staatstoezicht.

Wat te denken bij het lezen in een landelijk dagblad van 15 januari dit jaar: “Gemeenten die vanaf volgend jaar mensen met een beperking of psychische problemen niet goed begeleiden, worden hard aangepakt.” einde cit. Het roept de associatie op van een dief die hard schreeuwt: “houdt de dief!”.
a.zecha

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.