‘Toegang tot rechter essentieel voor rechtsstaat’

Toegang tot de rechter zonder al te hoge drempels is een essentieel onderdeel van de rechtsstaat. Is die toegang onvoldoende gewaarborgd, dan raakt de balans in het systeem van ‘checks and balances’ verstoord – en het fundament van de rechtstaat aangetast.
 

Dat betoogden diverse sprekers dinsdagmorgen 4 februari tijdens een zogenoemde ‘deskundigenbijeenkomst’ in de Eerste Kamer. Alex Brenninkmeijer (exombudsman) verzorgde een algemene inleiding. Onder meer Geert Corstens (president van de Hoge Raad), Maria van de Schepop (voorzitter beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie NVvR), Herman Tjeenk Willink (ex-vicevoorzitter van de Raad van State) en Ernst Hirsch Ballin (voormalig minister van Justitie) waren uitgenodigd om hun mening te geven over ‘de Staat van de Rechtsstaat’. Drie thema’s kwamen aan bod: rechtspraak, strafrecht en grondrechten.
 

Spiegel

Kritische geluiden vielen met name de politiek ten deel. “Als u zich zorgen maakt”, zei Brenninkmeijer bijvoorbeeld, “vergeet dan niet ook in de spiegel te kijken.” Tjeenk Willink: “We moeten voorkomen dat mensen zich niet meer gehoord voelen. Ze voelen zich vaak al niet gehoord door de politiek en door het bestuur. Als dat ook nog eens gaat gelden voor de rechter zijn we ver van huis.”
 

Geen consumptiegoed

Geert Corstens bepleitte het immense belang voor de rechtstaat van de toegang tot de rechter. Als die te moeilijk is, bijvoorbeeld om financiële redenen, dreigen mensen het recht in eigen handen te nemen. “Toegang tot de rechter is geen consumptiegoed, geen bankstel dat je wel of niet zult kopen, het is een essentieel onderdeel van onze rechtsstaat.” De president van de Hoge Raad zei dat het van groot belang is zorgelijke signalen tijdig op te pikken en daarop adequaat te reageren. In dit verband haalde Corstens recente cijfers aan: het CBS becijferde dat er een afname is van 20 procent van de incasso-zaken die aan de kantonrechter worden voorgelegd. Het CBS brengt dit in verband met de verhoging van de griffierechten. Ook de Raad voor de rechtspraak uitte in een wetgevingsadvies vorig jaar zorgen over de gevolgen van de verhoging van griffierechten.
 

Begrotingsdebat

De bijeenkomst was georganiseerd door de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer ter voorbereiding op een plenair debat op 11 maart. De senaat debatteert dan met de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) over de Staat van de Rechtsstaat.
 

Spreeknotities

De spreeknotities van Geert Corstens en van Maria van de Schepop zijn te vinden op www.rechtspraak.nl onder Actualiteiten. 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Toegang tot een Nederlands Constitutioneel (Hoog)Gerechtshof is in de Nederlandse situatie van voorliggend belang om onze rechtsstaat tegen afglijden te behoeden.
a.zecha
Frits Jansen schreef op :
"If you can't beat them, sue them!". Als een bedrijf een concurrent wil bestrijden via de rechter heb ik geen zin om dat als belastingbetaler te subsidiëren. Als ze tonen aan advocaten uitgeven kunnen ze ook wel de kostprijs van de rectspraak betalen, of méér.

Economisch gezien zijn de kosten van rechtspraak voor zover niet in rekening gebracht via de griffierechten een "externaliteit", en in het algemeen werken externaliteiten verkeerde belissingen in de hand: als de maatschappij de kosten draagt zal bijv. de bereidheid om naar de rechter te stappen toenemen, ook als dat vermijdbaar is. Omgekeerd zal het in rekening brengen van de reële kosten bedrijven doen omzien naar alternatieven, variërend van conflicten vermijden tot alternateve geschillenbeslechting.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.