Task force problemen strafdossiers

Een task force inventariseert ondertussen op welke gebieden op dit moment problemen met strafdossiers worden ervaren en hoe die op korte termijn kunnen worden opgelost. De task force is een initiatief van Openbaar Ministerie en Rechtspraak samen. Zij handelen vanuit een ‘gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige en tegelijk doelmatige strafrechtspleging’.

 

Aanleiding voor de task force zijn problemen in de strafrechtspraak. Die staat onder druk door diverse oorzaken en factoren. Zo wordt de gemiddelde strafzaak steeds complexer en dossiers steeds uitgebreider. Verder zijn er projecten en ontwikkelingen die op operationeel gebied een soepel verloop van strafzaken soms belemmeren. Zo moeten de diverse partijen in de strafrechtketen wennen aan nieuwe samenwerkingsverbanden als gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart en de vorming van de nationale politie. Ook ontwikkelingen als digitalisering, steeds nieuwe speerpunten bij opsporing en vervolging en uitbreiding van de rol van slachtoffers in het strafproces vragen het nodige vragen van de mensen op de werkvloer.

 

Strafdossiers

In het bijzonder zijn er problemen bij de door het openbaar ministerie aan strafrechters aangeleverde strafdossiers. Als die niet volledig zijn, moeten zaken worden aangehouden. Voor een deel zijn de problemen een gevolg van de herziening van de gerechtelijke kaart, die gevolgen heeft voor de organisatie van rechtspraak en openbaar ministerie, en voor een deel spelen de problemen al langer. De druk op de strafrechtspraak is zodanig dat de Rechtspraak op dit moment nog maar net in staat is om zaken met behoud van de minimaal noodzakelijke kwaliteit af te wikkelen.

 

Task Force

In de task force zitten zowel van OM als Rechtspraak bestuurders. Namens de Rechtspraak zijn dat drie rechtbankpresidenten (Carla Eradus, president rechtbank Amsterdam, Takvor Avedissian, president rechtbank Overijssel en Peter Pulles, president rechtbank Limburg), Peter Lemaire, voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht en Ton Rooijers, niet-rechterlijk bestuurslid rechtbank Rotterdam. Vanuit de Raad voor de rechtspraak is Kees Sterk als Chief Information Officer betrokken.

 

Voorstellen

De opdracht aan de task force is nog dit najaar concrete voorstellen te doen tot verbetering, modernisering en optimalisatie van de gang van zaken in de strafrechtketen.
Gestreefd wordt naar een professionele standaard. Die moet voorschrijven waaraan de kwaliteit van het (logistieke) strafketenproces en de producten (waaronder het strafdossier) moeten voldoen. 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.