STW geeft co-financiers vooraf zekerheid over intellectueel eigendom

Per 1 maart 2014 sluit STW, de stichting die kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers realiseert, haar beleid aan op de landelijke afspraken over intellectueel eigendom bij publiekprivate samenwerking. Bedrijven krijgen nu vooraf zekerheid: hoe meer zij bijdragen, hoe meer rechten op gebruik van de onderzoeksresultaten. De nieuwe regeling is ook gunstiger voor het MKB; bedrijven kunnen hun bijdragen optellen en de rechten ‘verdelen’.

Op verzoek van het kabinet hebben kennisinstellingen (waaronder NWO en VSNU) en bedrijven (MKB Nederland en VNO-NCW) in 2013 afspraken gemaakt over intellectueel eigendom bij fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze ‘Spelregels voor publiek-private samenwerking’ zijn op 25 juni 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. STW heeft die spelregels nu in haar voorwaarden verwerkt. Dit geeft bedrijven meer zekerheid en zal naar verwachting de deelname van meerdere bedrijven aan een wetenschappelijk project en daarmee de kans op een bredere toepassing verhogen.
 

De regels

Potentiële gebruikers van nieuwe onderzoekresultaten (vaak bedrijven) kunnen een STW-project steunen met een geldelijke of personele bijdrage. In ruil daarvoor krijgen ze als eerste toegang tot nieuwe, hoogstaande wetenschap en mogen ze die resultaten intern gebruiken. Tot nog toe werd pas laat duidelijk onder welke voorwaarden bedrijven rechten konden krijgen tot commerciële en/of meer exclusieve toegang tot de gegenereerde kennis, omdat intellectueel eigendom vaak pas ontstaat tijdens een project. Die onzekerheid kon leiden tot vertraging of kon bedrijven er zelfs van weerhouden deel te nemen.

Dankzij de ‘spelregels’ uit 2013 kan STW die duidelijkheid nu vooraf geven. Het recht op gebruik van wetenschappelijke resultaten hangt af van het percentage cofinanciering. Een bedrijf dat minimaal 11 procent bijdraagt aan de kosten van een onderzoeksproject krijgt een optierecht: het mag als eerste onderhandelen over bijvoorbeeld een octrooi. Bij meer dan 30 procent cofinanciering krijgt een onderneming bovendien de zekerheid van toegang tot intellectueel eigendom: ze kan het (niet-exclusieve) recht verkrijgen om de vinding toe te passen in eigen producten en processen. Dit recht is royalty-vrij, wel betaalt het bedrijf de octrooikosten.
Bovendien mogen bedrijven hun gezamenlijke bijdragen nu optellen, waardoor ze eerder een gunstig percentage bereiken. Dit is zeker interessant voor het MKB. De private partijen zullen dit zelf moeten aangeven, ze moeten het eens zijn over de onderlinge verdeling van rechten en een penvoerder aanwijzen. Wanneer ondernemingen minder dan dertig procent cofinancieren, betalen ze een marktconforme vergoeding voor het gebruik (dat geldt ook voor exclusief gebruik). Afhankelijk van de hoogte van hun bijdrage krijgen de bedrijven voortaan een korting op de marktconforme vergoeding.

Het nieuwe IE-beleid geldt voor alle projecten met honoreringsdatum na 1 maart 2014. Van voorstellen die nog in behandeling zijn, kunnen projectaanvragers de private bijdrage aanpassen. Zij worden daarover door STW geïnformeerd. Het nieuwe beleid rond intellectueel eigendom geldt voor alle publiek-private samenwerking waarbij STW meerderheidsfinancier is.
 

www.stw.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.