Stelsel rechtsbijstand in consultatie

Geschreven door: Redactie op

Een conceptwetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand en bijbehorende toelichting is in consultatie gegaan.

Met het wetsvoorstel worden verschillende maatregelen doorgevoerd in onder meer de Wet op de rechtsbijstand en het Wetboek van Strafvordering, waarmee het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand wordt herijkt. Het kabinet heeft in 2016 de maatregelen aangekondigd in reactie op het rapport van de commissie-Wolfsen ‘Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand’. Het kabinet heeft naar eigen zeggen ook de aanbevelingen over de rechtsbijstand ter harte genomen van de door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ingestelde commissie-Barkhuysen.

Voorgestelde wijzigingen
Met het wetsvoorstel worden diverse maatregelen getroffen, waaronder de volgende:
• het invoeren van een versterkte eerstelijnsvoorziening rechtsbijstand, belast met de verlening van aanvullende rechtshulp aan rechtzoekenden;
• het betrekken van het gezinsinkomen in echtscheidingszaken bij het vaststellen van de draagkracht van de rechtzoekende en de invoering van kostendekkende eigen bijdrage;
• het betrekken van de overwaarde van de eigen woning bij het vaststellen van de draagkracht van de rechtzoekende en de invoering van een kostendekkende eigen bijdrage;
• het invoeren van een trajecttoevoeging voor de verlening van rechtsbijstand in meer dan een zaak en meer dan een instantie voor echtscheiding en multiproblematiek;
• het beperken van de ambtshalve toevoeging aan verdachten;
• het invoeren van kwaliteitstoetsen voor rechtsbijstandverleners;
• het innen van de eigen bijdrage door de raad voor rechtsbijstand;
• het schrappen van de uitzondering met betrekking tot de relatieve competentie van de rechtbank in geschillen over besluiten van de raad voor rechtsbijstand.

www.internetconsultatie.nl - er kan tot 14 april 2017 gereageerd worden.

- Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand
- Te wijzigen regeling
- Ontwerp toelichting MvT

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 21 februari 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.