Stadshandhavers

Geschreven door: Redactie op

In opdracht van het WODC brachten Bas van Stokkom & Pim Foekens van de Vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Juridische Faculteit van de Radboud Universiteit ontwikkelingen in de handhaving in de openbare ruimte in drie (deel)gemeenten in beeld.  


Ook schetsen ze twee scenario’s voor de toekomstige inrichting: een politioneel scenario waarbij de politie het monopolie over handhaving in de openbare ruimte heeft en een ‘duale regie’ scenario waarin de gemeentelijke handhaving een robuuste rol is toebedacht. Het
rapport is positief over dit laatste scenario. Het rapport bevestigt dat de verdere professionalisering van gemeentelijke handhavingsorganisaties in de drie onderzochte gemeenten heeft bijgedragen aan het toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarnaast versterken competentie en deskundigheid van boa’s de samenwerking met de politie. De politie ziet in de boa meer en meer een partner voor leefbaarheid én veiligheid op straat. Hoewel de politie primair aan zet blijft voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid, wordt met duidelijke afspraken over taken en werkzaamheden de rol van beide partners sterker. Voor de uitoefening van haar opsporingsbevoegdheid wordt de boa opgeleid, zodat zij over de daarvoor vastgestelde bekwaamheid en vaardigheden beschikt. Door de regelgeving voor permanente her- en bijscholing en overige extra vastgestelde exameneisen, zoals de eisen ten aanzien van conflicthantering, wordt ingezet op een bijdrage aan de verdere professionalisering. Naast een goede opleiding lijkt ook het modeluniform, waar steeds meer gemeenten gebruik van maken, hieraan bij te dragen.

Vanuit enkele gemeenten is het signaal gekomen dat zij overwegen om overlast in de openbare ruimte voortaan bestuursrechtelijk aan te pakken, door het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 154b Gemeentewet. De tarieven die daarvoor gelden, zijn voor veel overlastfeiten vastgesteld in de bijlage bij het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. Een actualisering van die bijlage is inmiddels in voorbereiding.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 2 maart 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.