Staat van het Bestuur

De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over bestuurlijke, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen in het decentrale bestuur centraal staan. Door deze ontwikkelingen systematisch en langdurig te volgen worden trends in het decentrale bestuur zichtbaar.

 

De Staat van het Bestuur is een tweejaarlijkse trendrapportage waarin feiten en cijfers over bestuurlijke, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen in het decentrale bestuur centraal staan. De Staat van het Bestuur 2014 bestaat uit drie delen.

Het eerste deel biedt een algemeen beeld van de stand van zaken en trends bij gemeenten, provincies en waterschappen. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de cijfermatige achtergrond. Hier wordt aandacht besteed aan interbestuurlijke verhoudingen, de betekenis van Europa voor het binnenlandse bestuur en de positie en betrokkenheid van burgers en bestuurders in het decentrale bestuur.

Het derde deel richt zich op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.
Daarin is een analyse te vinden van de opkomst en het stemgedrag, de rekrutering en kandidaatstelling van gemeenteraadsleden en de inhoud van de collegeakkoorden. Ook wordt in dit deel ingegaan op de decentralisaties in het sociaal domein. Het decentraliseren van taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie naar gemeenten kan terecht worden gezien als een structuurhervorming. Deze betekent voor gemeenten niet alleen een overdracht van taken en middelen, maar ook een verandering in de werkwijze en een transformatie van de eigen organisatie. Zo moet het contact tussen burger en overheid op een andere manier worden georganiseerd. De interactie tussen burger en overheid krijgt in deze Staat van het Bestuur dan ook nadrukkelijk aandacht. De nog op te stellen Agenda Lokale democratie kan aan deze interactie nieuwe impulsen kunnen geven, waarbij zowel de participatieve als ook de representatieve democratie in ogenschouw worden genomen.

 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.