SMV discussienota 'Eén politie of meerdere?'

Geschreven door: Redactie op

Sinds januari 2013 beschikt Nederland over Nationale Politie. De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) – onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven – heeft de komst van één Nationale Politie altijd van harte onderschreven, omdat de komst van één politieorganisatie in ons land de vroegere versnippering in de politieorganisaties – eerst tussen korpsen van Gemeentepolitie en Rijkspolitie en vervolgens tussen 25 Regionale Korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) – doorbrak. En de SMV was én is van mening dat de slagkracht van de politie kan worden vergroot met een doorbreking van de versnippering. 

Los van de organisatiestructuur heeft de politie in ons land altijd beschikt over twee wettelijke taken, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: ‘Handhaving van de Openbare Orde en Hulpverlening’ en ‘Opsporing’. Maar door toenemende dreigingen in de wereld en de gevolgen daarvan voor onze samenleving kwamen onder anderen politici met de uitspraak dat de politie zich zou moeten concentreren op haar eigenlijke taak, ‘boeven vangen’. In de praktijk is  te zien dat de politie zich inderdaad steeds meer gaat concentreren op de taak ‘opsporing’ (‘boeven vangen’) en zich van lieverlee terugtrekt uit de andere taak, ‘handhaven van de openbare orde en hulpverlening’. 

Het gevolg van het geruisloos terugtrekken van de politie en de roep van burgers om meer blauw op straat is dat burgemeesters en/of gemeenten steeds meer een beroep moeten gaan doen op gemeentelijke ambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheden, de zogenaamde gemeentelijke BOA’s.

In de retoriek wordt nog steeds gesproken over één ongedeelde Nationale Politie. Maar in werkelijkheid groeien we naar een tweedeling tussen de Nationale Politie enerzijds en een groeiend aantal gemeentelijke handhavingsorganisaties die de vorm aannemen van een nieuw soort Gemeentepolitie anderzijds. Deze beweging is niet duidelijk terug te vinden in plannen op papier. De SMV vindt dat in een parlementair debat moet worden besloten of deze nieuwe ontwikkeling naar versnippering moet worden voortgezet. 

SMV heeft daartoe een discussienota opgesteld die hier is te downloaden. 

 

is 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 30 november 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Dictators in spe plegen de politie naar zich toe te trekken en daarvoor zo nodig te nationaliseren. Nu dreigt in Nederland niet meteen een dictatuur, maar bij voorbeeld de recente discussie over de handhaving van het aanstaande boerkaverbod laat zien dat er toch er spanningsveld is. Natuurlijk, de veiligheid in de steden wordt nog steeds gecoördineerd in de "driehoek", maar de "bevelslijnen" lopen toch zo dat de nationale politie een nationale politieke opdracht kan krijgen die lijnrecht ingaat tegen gemeentelijk beleid.

Eigenlijk is de roep om "meer blauw op straat" ook al een voorbeeld waar nationale politieke prioriteiten gemeentelijk beleid doorkruisen. Landelijke populistische politici hebben feitenvrij vastgesteld dat Nederland ongelooflijk onveilig is geworden, en dat daarom veel politie op straat moet zijn (een conclusie die aanvechtbaar is zelfs als ons land inderdaad onveilig zou zijn). Gevolg is dat straatagenten zich deerlijk vervelen en bijv. gaan controleren of voetgangers wel volgens de regels oversteken.
De inefficiëntie van de regionale politiediensten van weleer had ook kunnen worden ondervangen zonder het bevel tegelijk te centraliseren. Of wilden nationale politici dat juist, als op zichzelf staand doel?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.