RSJ adviseert tegen wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geschreven door: Redactie op

Op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming heeft de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing advies uitgebracht over de voorgenomen wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in verband met het verstrekken van justitiële gegevens over begin en einde vrijheidsbeneming aan gemeenten ten behoeve van de re-integratie van ex-gedetineerden.

Een goede re-integratie is in het belang van de gedetineerde. Deze heeft echter, net als ieder ander recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. Uitgangspunt is dan ook dat betrokkene toestemming moet geven voor de verstrekking en verwerking van zijn justitiële en andere gegevens aan de gemeente ten behoeve van diens re-integratie. Op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is dat wellicht slechts anders wanneer er een zwaarwegend algemeen belang in het geding is, bijvoorbeeld bij gevaar voor de openbare orde of recidive-gevaar. Van een automatische verstrekking van justitiële gegevens van álle gedetineerden aan de gemeenten voor het doel van re-integratie kan dan ook geen sprake zijn. Omdat een algemene wettelijke taakstelling op het gebied van ondersteuning bij re-integratie voor de gemeenten nog ontbreekt, kan op grond van de voorgestelde regeling bovendien geen rechtmatige informatieverstrekking plaatsvinden.

De Afdeling stelt bovendien vast dat de categorie preventief gehechten op grond van artikel 10 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens is uitgesloten van toepassing, omdat daarin is bepaald dat slechts gegevens worden verstrekt betreffende onherroepelijke veroordelingen.

Voor de categorie jeugdigen ontbreekt, net als bij volwassenen, een algemene wettelijke taakstelling voor de gemeente en is in beginsel toestemming (van de wettelijk vertegenwoordiger) nodig voor de verstrekking van justitiële (en andere) gegevens aan de gemeente.

Op grond van dit alles adviseert de Afdeling derhalve negatief over de voorgestelde regeling.

 

Bron: www.rsj.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 13 maart 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.