Richtsnoeren voor ‘vergeten worden’

Geschreven door: Redactie op

Over deze en andere richtsnoeren hebben de privacy toezichthouders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt. De Europese privacy-toezichthouders, verenigd in de ‘artikel 29’ werkgroep, heeft de richtsnoeren opgesteld om duidelijk te maken op welke wijze het arrest van het EU-Hof in de zaak C-131/12, Google Spain tegen C. door hen zal worden toegepast.

De exploitanten van internetzoekmachines zijn volgens het Hof gegevensverwerkers en als zodanig verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 2 van Richtlijn 95/46/EG inzake bescherming van persoonsgegevens.
De exploitant van een internetzoekmachine moet op verzoek van een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden de koppeling naar een webpagina met informatie over die persoon uit de resultatenlijst verwijderen. Bij afwijzing van een dergelijk verzoek mag deze persoon de kwestie aan de bevoegde toezichthouder of rechter voorleggen, zodat de benodigde controle kan worden uitgevoerd en een besluit kan worden genomen in overeenstemming met hun bevoegdheden onder nationaal recht.

Richtsnoeren

De artikel 29 werkgroep heeft nu richtsnoeren uitgebracht waarin wordt beschreven op welke wijze de uitspraak door hen geïmplementeerd zal worden. Het document bevat een algemene interpretatie van de uitspraak en concrete criteria die een consistente klachtenafhandeling moeten verzekeren.
Hoewel iedereen het recht heeft op gegevensbescherming onder Europees recht, zullen de toezichthouders de focus leggen op klachten waarin er een link is tussen betrokkene en de EU. De klachten zullen worden behandeld als formele klachten volgens artikel 28, lid 4 van de richtlijn.
Hiernaast is het bijzonder belangrijk voor de effectiviteit van de gegevensbescherming dat EU recht niet omzeild kan worden. Dit betekent dat de vereiste verwijdering van de relevante gegevens moet worden gerealiseerd op alle relevante domeinen, ook op .com domeinen. Het argument dat internetgebruikers doorgaans via hun nationale domeinen zoeken biedt  onvoldoende bescherming van persoonsgegevens.
Een ander punt is dat in de praktijk aan internetgebruikers vaak zichtbaar wordt gemaakt dat er specifieke koppelingen naar websites om redenen van gegevensbescherming niet zichtbaar zijn. Dit doet afbreuk aan het doel van de-listing. Exploitanten van zoekmachines wordt geadviseerd een algemene opmerking op hun website te plaatsen dat er zoekresultaten kunnen ontbreken in verband met gegevensbescherming.
Ook websitebeheerders hoeven niet geïnformeerd te worden over de verwijdering van de koppeling naar hun website. Een dergelijke mededeling valt zelfs in veel gevallen onder verwerking van persoonsgegevens en is niet legitiem zonder rechtsgrond. De artikel 29 werkgroep moedigt de exploitanten van zoekmachines wel aan om de criteria beschikbaar te maken die worden gehanteerd bij de behandeling van verwijderingsverzoeken.
Verder heeft de werkgroep dertien concrete criteria opgesteld op basis van een eerste analyse van tot dusver ontvangen klachten. Deze criteria kunnen worden gebruikt bij het bepalen of in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving is gehandeld. De criteria zullen worden toegepast in overeenstemming met nationale wetgeving en moeten worden gezien als flexibel werkinstrument. Elk criterium moet worden toegepast in het licht van de beginselen die het Hof heeft vastgesteld en specifiek in het licht van het publieke belang bij toegang tot de informatie.

Bron: www.minbuza.nl/ecer/

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 9 december 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Journalisten kennende zullen die de aanvragen die een beroep doen op het "recht om vergeten te worden" onderscheppen - en publiceren vanuit de opvatting dat dié verzoeken niet door het arrest worden geraakt. Het Droste-verpleegstereffect ligt op de loer. Mijn enige hoop is dat Google loyaal zal meewerken omdat een slechte reputatie slecht is voor de business. Fatsoen is een "business case": wat kost het en wat levert het op?

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.