Richtlijn verhoorbijstand blijft geldig

Geschreven door: Redactie op

De rechtbank in Den Haag heeft de eis van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten om de nieuwe richtlijn voor verhoorbijstand buiten werking te stellen definitief afgewezen.

In het voorjaar van 2016 had de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank in deze zaak reeds een tussenvonnis gewezen en vervolgens prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over of de regels die gelden tijdens het verhoor, zoals neergelegd in de Beleidsbrief OM in overeenstemming zijn met de door de Hoge Raad in zijn arrest van 22 december 2015 geformuleerde norm. (Zie daarover ook dit nieuwsbericht.)

Bij beslissing van 13 september 2016 heeft de Hoge Raad deze vragen beantwoord. Uit de beantwoording blijkt onder meer dat de Hoge Raad vindt dat in zijn algemeenheid niet kan worden gezegd dat de in de Beleidsbrief OM vervatte regeling strijdig is met bedoeld arrest (van 22 december 2015) en dat ook niet kan worden gezegd dat de toepassing van de regels die zijn neergelegd in de Beleidsbrief OM en de bijbehorende Bijlage 2, ongeacht de omstandigheden van het geval, ertoe leidt dat wordt tekortgedaan aan een praktische en effectieve uitoefening van het recht van een verdachte op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor door de politie.

De voorzieningenrechter oordeelde op 7 oktober 2016 dat  uit het antwoord van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen volgt dat de Beleidsbrief OM niet als strijdig met het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2015 kan worden aangemerkt. Gezien dit oordeel kan de Beleidsbrief OM niet als onmiskenbaar onrechtmatig worden geduid. Er is derhalve geen aanleiding de Beleidsbrief OM (partieel) buiten werking te stellen, of anderszins in te grijpen op de uitvoering daarvan. Evenmin is er aanleiding om de Staat c.s. te gelasten andere maatregelen te nemen ter effectuering van het recht op verhoorbijstand.

 

ECLI:NL:RBDHA:2016:11981

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 11 oktober 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.