Recordaantallen nieuwe en afgedane zaken bij Hof van Justitie EU in 2015

Geschreven door: Redactie op


Ruim 1700 nieuwe zaken, waarvan 713 bij het EU-Hof. Bijna 1000 zaken zijn in 2015 afgedaan door het EU-Gerecht, een toename van 90% in vijf jaar. Dat blijkt uit de nieuwste statistieken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wat de prejudiciële vragen betreft, behoort Nederland steevast tot de vijf landen waar de meeste vragen vandaan komen:
• Duitsland (79)
• Italië (47)
• Nederland (40)
• Spanje (36)
• België (32)
De rechtsdomeinen waarover Nederlandse rechters het meeste vragen stellen, zijn fiscaliteit en asielrecht.

Wat de niet-nakomingszaken betreft: het totale aantal inbreukzaken die de Commissie voor het Hof brengt, is de laatste jaren sterk gedaald. In 2015 waren er 26 uitspraken. België is in 2015 tweemaal veroordeeld, Nederland geen enkele keer. Frankrijk is koploper in 2015 (4 veroordelingen).

Tempo

Het jaar 2015 viel op door het uitzonderlijk hoge tempo waarin de instelling haar gerechtelijke werkzaamheden heeft verricht. Bij de drie rechterlijke instanties waaruit zij bestaat (EU-Hof, EU-Gerecht, EU-Gerecht voor ambtenarenzaken), zijn in totaal 1711 zaken aanhangig gemaakt in het afgelopen jaar. In de geschiedenis van de Instelling is dat het hoogste aantal aanhangig gemaakte zaken in een jaar. Die stijging geldt vooral voor het Hof, omdat daar voor het eerst de drempel van 700 aanhangig gemaakte zaken is overschreden. Bovendien is de jaarlijkse productiviteit van de Instelling met 1755 afgedane zaken in 2015 op een ongekend hoog niveau.

Hof van Justitie

De 713 zaken die in 2015 aanhangig zijn gemaakt, vormen in de geschiedenis van het Hof een absoluut record. De verklaring voor dit uitzonderlijke getal, een stijging met bijna 15% ten opzichte van 2014 (622), is te vinden in het dubbele effect van een significante toename van het aantal hogere voorzieningen (215 hogere voorzieningen, dus bijna het dubbele ten opzichte van 2014 (111) en het hoogste cijfer ooit in de geschiedenis van het Hof) en het grote aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing die bij het Hof zijn ingediend (436, zijnde het tweede hoogste cijfer na dat van 2013 (450)).

Het Hof heeft 616 zaken afgedaan in 2015, wat globaal minder is dan in 2014 (719), hetgeen gedeeltelijk te wijten is aan het kleiner aantal zaken dat in 2014 aanhangig is gemaakt (622) en derhalve in staat van wijzen was in het afgelopen jaar. Op 31 december 2015 bedroeg het aantal aanhangige zaken 884, hetgeen een stijging ten opzichte van de situatie eind 2014 laat zien (787), maar precies gelijk is aan de situatie op 31 december 2013 en op twee eenheden na gelijk is aan die op 31 december 2012 (886).

Wat de procesduur in 2015 betreft, zijn de statistische gegevens zeer positief. Zo bedroeg de gemiddelde duur van de behandeling voor de prejudiciële verwijzingen 15,3 maanden, dichtbij het record van 2014 (15 maanden). Bij de rechtstreekse beroepen was die duur 17,6 maanden in 2015, wat significant minder is dan in de voorafgaande jaren (tussen 19,7 en 24,3 maanden in de periode 2011-2014). De gemiddelde duur van de behandeling van de hogere voorzieningen was in 2015 14 maanden, in die laatste jaren het laagste gemiddelde.

Gerecht

Het afgelopen jaar was een van de belangrijkste jaren in de geschiedenis van het Gerecht. De rechterlijke instantie, die daarmee de vruchten plukt van de hervormingen die reeds meerdere jaren gaande zijn, heeft een uitzonderlijk hoge productiviteit behaald. Het Gerecht heeft 987 zaken afgedaan in 2015, wat een stijging met bijna 90% is sinds 2010 (waarin 527 zaken werden afgedaan), en een verbetering van 20% ten opzichte van 2014 (814 afgedane zaken).

Wat het aantal aanhangig gemaakte zaken betreft, is sprake van een bevestiging van de algemene stijgende tendens die vanaf de oprichting van het Gerecht kon worden waargenomen. In 2015 zijn 831 zaken aanhangig gemaakt, dus een toestroom van rechtszaken die het in 2014 behaalde record (912 zaken) benadert. Het gemiddelde van het aantal in een jaar aanhangig gemaakte zaken is in de periode 2013-2015 daarmee 40% hoger dan dat gemiddelde in de periode 2008- 2010.

De productiviteitswinst is dusdanig geweest dat het Gerecht erin is geslaagd om het aantal bij haar aanhangige zaken terug te brengen (van 1423 in 2014 naar 1267 in 2015, een daling van meer dan 10 %). Tot slot moeten in het kader van de belangrijkste indicatoren voor de werkzaamheden van de instantie ook de aanhoudende inspanningen sinds 2013 om de gemiddelde duur in deze instantie merkbaar te verkorten (van 23,4 maanden in 2014 naar 20,6 maanden in 2015, dus een daling van meer dan 10 %) worden benadrukt.  

curia.europa.eu - persbericht nr. 34/2016 : 18 maart 2016

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 30 maart 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.