Raadsman aanwezig bij politieverhoor

De politie moet er binnenkort dan toch echt voor zorgen dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor. Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan deelnemen. Hij mag onder meer vragen stellen, opmerkingen maken en om een time out vragen. Een en ander blijkt uit twee wetsvoorstellen van de bewindslieden van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad van 12 september heeft ingestemd.

Een aangehouden verdachte heeft nu al het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een raadsman te raadplegen. Dit recht wordt uitgebreid met een recht om ook tijdens dat verhoor door een raadsman te worden bijgestaan. Het kabinet had in 2011 ook al een wetsvoorstel over de raadsman en politieverhoor in procedure gebracht. Dat voorstel is nu gesplitst in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Aanleiding hiervoor is de inmiddels tot stand gekomen Europese richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman, die moet worden omgezet naar Nederlands recht.


Implementatie Richtlijn

In het ene wetsvoorstel zijn alleen elementen opgenomen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de Europese richtlijn. Naast het recht op toegang tot een raadsman in verband met het politieverhoor betreft dit bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor verdachten om een derde naar hun keuze van hun vrijheidsbeneming in kennis te stellen.


Eerste fase opsporing

In het andere wetsvoorstel staan aanvullende regels over de eerste fase van het opsporingsonderzoek. Daarbij gaat het onder meer om het verloop van de aanhouding en de voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie, de termijn waarbinnen de verdachte voor verhoor kan worden opgehouden, en de weergave van het verhoor in het proces-verbaal. Deze regels hebben tot doel het recht op bijstand van een raadsman in verband met het politieverhoor gemakkelijker in de eerste fase van het opsporingsonderzoek in te bedden.


Raad van State

De twee nieuwe wetsvoorstellen komen inhoudelijk grotendeels overeen met het eerdere wetsvoorstel. Beide wetsvoorstellen zijn nu voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.