Raad voor de rechtspraak houdt vast aan nieuw bestuursrechtelijk college

De Raad voor de rechtspraak houdt vast aan de vorming van een nieuw bestuursrechtelijk college. Hierin moeten het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opgaan. Als er gekozen wordt voor een tussenvariant, moet dit het einddoel van één bestuursrechtelijk college dichterbij brengen.

 

Dit staat in een advies van de Raad voor de rechtspraak aan de Tweede Kamer over de toekomst van de bestuursrechtspraak, exclusief de belastingzaken. Het nieuwe hof moet tot de rechterlijke macht behoren, vindt de Raad. Eerder publiceerde de Raad voor de rechtspraak een position paper waarin hij zich op het standpunt stelt dat de drie organen samen moeten gaan in een nieuw bestuursrechtelijk college. De vaste Commissie voor VenJ besprak dit stuk op 17 oktober. De commissie vroeg de Raad nadien om een nadere uitwerking. Met dit advies geeft de Raad hier gevolg aan.

 

Op naar inzichtelijkheid

Delen van het bestuursrecht zijn nu verspreid over de genoemde rechtsprekende organen. Door de versnippering is het stelsel van bestuursrechtspraak niet erg inzichtelijk. Bovendien is de rechtseenheid binnen het bestuursrecht niet verzekerd. Behalve de versnippering en de gevolgen daarvan, vindt ook niet iedereen het staatsrechtelijk en rechtsstatelijk zuiver dat de Raad van State, een orgaan dat de regering adviseert, daarnaast ook een rechtsprekende taak heeft.
Met de vorming van één nieuw bestuursrechtelijk college voor alle bestuurszaken (exclusief belastingzaken) in hoger beroep dat tot de rechterlijke macht behoort, worden alle bezwaren weggenomen, betoogt de Raad voor de rechtspraak in zijn advies. Het vergroot voor burgers de inzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak en de mogelijkheid om voor rechtseenheid te zorgen. De Raad wijst ook op het synergievoordeel dat optreedt bij het samengaan van de drie rechtsprekende organen. Met het oog op de rechtseenheid adviseert de Raad in geval van de vorming van een nieuw bestuursrechtelijk hof, de mogelijkheid van cassatie in het belang der wet bij de Hoge Raad te introduceren. In een naar verwachting beperkt aantal zaken kan dit middel worden gebruikt om voor de rechtseenheid tussen het bestuursrecht en de andere rechtsgebieden (o.a. het civiele en strafrecht) te zorgen.

 

Op rechtspraak.nl is het advies te vinden. 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.