Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over aanvoeren van nieuw asielmotief

Geschreven door: Redactie op

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee vreemdelingenzaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Procedurerichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten hoe op grond van deze richtlijn moet worden omgegaan met de situatie waarin een vreemdeling pas tijdens de beroepsprocedure bij de rechtbank een nieuw asielmotief naar voren brengt.

Het gaat in deze zaken om twee vreemdelingen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Zij hebben allebei pas in de beroepsprocedure bij de rechtbank een nieuwe reden naar voren gebracht om asiel te vragen (een asielmotief). De vreemdelingen hebben dit motief dus niet eerder in de procedure bij de staatssecretaris naar voren gebracht. Op grond van de huidige rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak neemt de rechtbank zo'n nieuw aangevoerd asielmotief alleen mee als een vreemdeling een goede reden heeft voor het pas in beroep aanvoeren van zijn asielmotief. In alle andere gevallen kan de vreemdeling het asielmotief ten grondslag leggen aan een nieuwe asielaanvraag.

Prejudiciële vragen

De Europese Procedurerichtlijn bepaalt dat de rechter een volledig onderzoek moet doen naar een asielaanvraag. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of deze verplichting zo ver gaat dat de rechter ook altijd een asielmotief dat voor het eerst in beroep wordt aangevoerd, bij de beoordeling in beroep moet betrekken. Zij wil daarbij ook van het Hof van Justitie weten of het voor de beantwoording van die vraag uitmaakt of het asielmotief echt nieuw is, of dat het al eerder bestond, maar is achtergehouden. Als de Europese Procedurerichtlijn de rechter verplicht om nieuw aangevoerde asielmotieven bij de beoordeling van het beroep te betrekken, wil de Afdeling bestuursrechtspraak van het Hof van Justitie weten of de rechter ervoor mag kiezen dergelijke asielmotieven toch buiten beschouwing te laten om de goede procesorde in de beroepsprocedure te bewaken of om ontoelaatbare vertraging daarin te voorkomen.

Schorsing behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie. Daarna zal de Afdeling de behandeling van deze zaken voortzetten en hierin definitieve uitspraken doen.

 

Bron: persbericht Raad van State

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 12 oktober 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.