Raad van State kritisch over scheiden zonder rechter

Het wetsvoorstel is op 30 december 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Volgens het wetsvoorstel kunnen echtgenoten, die het eens zijn over de echtscheiding en geen minderjarige kinderen hebben, bij de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Doel is een snellere en eenvoudigere wijze van echtscheiden mogelijk te maken. Indien de rechter een verzoek tot echtscheiding behandelt, gaat hij aan de hand van een echtscheidingsconvenant na of de echtgenoten overeenstemming hebben bereikt over de gevolgen van de echtscheiding. In die procedure is bijstand door een advocaat verplicht.

Voor echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand is slechts vereist dat de echtgenoten het eens zijn over de duurzame ontwrichting van hun huwelijk en over het feit dat zij het huwelijk willen beëindigen. De overeenstemming van de echtgenoten ziet echter niet op de gevolgen van het huwelijk. De ambtenaar gaat dus niet na of en hoe de echtgenoten de gevolgen van de echtscheiding hebben geregeld. Aan de echtgenoten wordt overgelaten of zij (juridische) bijstand inschakelen. Om te voorkomen dat een (in financieel of ander opzicht) kwetsbare echtgenoot de dupe wordt van een echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand, adviseert de Afdeling advisering in waarborgen te voorzien, waaruit blijkt dat de echtgenoten de gevolgen van de echtscheiding hebben geregeld. Te denken valt aan een overeenkomst,  bijvoorbeeld over de alimentatie, de woning en de verdeling van de gemeenschap van goederen. Die overeenkomst zou aan de ambtenaar kunnen worden overgelegd.

Besparing van tijd en geld?

De Afdeling advisering zet voorts vraagtekens bij de kosten- en tijdbesparing voor de burger, die de voorgestelde scheiding via de ambtenaar volgens het wetsvoorstel meebrengt. Het verschil in behandeltijd tussen de procedure voor de rechter en de ambtenaar is slechts een tot vier weken. Volgens de Afdeling advisering wordt in de gepresenteerde kostenraming bovendien geen rekening gehouden met de kosten die ex-echtgenoten moeten maken voor juridisch advies over de gevolgen van de echtscheiding en om afspraken over de boedelverdeling ten uitvoer te leggen.

De kosten- en tijdbesparing voor de burger zijn volgens de Afdeling advisering onvoldoende dragende argumenten voor het introduceren van de echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Volgens de Afdeling advisering past de taak bovendien niet goed bij de taak die de ambtenaar van de burgerlijke stand van oudsher in het burgerlijke recht heeft, namelijk de registratie van feiten betreffende de burgerlijke stand.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.