Quotumwet banen voor mensen met een beperking in (internet)consultatie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 januari een eerste concept van het wetsvoorstel voor de Quotumwet beschikbaar gesteld voor consultatie.

In het Sociaal Akkoord kwam het kabinet in april vorig jaar met de sociale partners overeen dat er in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet worden gerekend. Met de Participatiewet, die op 1 januari 2015 in werking moet treden, ontstaat één regeling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van deze wet. Om er zeker van te zijn dat er de komende jaren ook voldoende banen beschikbaar komen maakte het kabinet hierover afspraken met werkgevers en werknemers. Bovenop de 100.000 toegezegde extra banen in het bedrijfsleven staat de overheid garant voor 25.000 banen voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen.

Staatssecretaris Klijnsma is blij met de banenafspraak, maar kondigde wel aan dat zij als stok achter de deur een Quotumwet met sanctiemogelijkheden voorbereidt. De Participatiewet en de Wet participatiebijdrage quotumdoelstelling (Quotumwet) hangen nauw met elkaar samen. Met de Participatiewet schept de regering het kader voor een activerender stelsel dat kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. De Quotumwet legt een wettelijke verplichting op aan werkgevers om banen voor deze mensen te realiseren. De quotumverplichting voor bedrijven treedt in werking als blijkt dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd.

De internetconsultatie voor de Quotumwet loopt tot zaterdag 8 februari. Het definitieve voorstel voor de Quotumwet wordt voor het zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer. 

www.internetconsultatie.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.