Oprichting Platform publiek- en privaatrecht in dialoog

Geschreven door: Redactie op

De onderlinge vervlechting van dan wel vervaging tussen privaatrecht en publiekrecht neemt in snel tempo toe. Achtergronden zijn in de literatuur reeds uitgebreid beschreven en onder meer te vinden in een steeds grotere verwevenheid van (materieel en procedureel) privaatrecht en publiekrecht, de constitutionalisering van het privaatrecht en het (verbindend) karakter van algemene rechtsbeginselen.

Zeker op functionele rechtsgebieden, zoals het financieel, energie-, telecommunicatie-, gezondheids-, mededingings-, onderwijs- en omgevingsrecht, is het voor juristen als gevolg daarvan noodzakelijk om soepel te kunnen switchen tussen de beide rechtsgebieden. De betrokken bepalingen moeten worden vergeleken niet alleen ten gunste van de rechtseenheid maar ook met het oog op een optimale toepassing ervan en wisselwerking ertussen.

Interne rechtsvergelijking is daarmee niet langer een kwestie van hobby of voorkeur maar essentieel en onmisbaar voor de dagelijkse werkzaamheden van de wetgever, de rechter en iedere andere praktijkjurist. Voor goede en toekomstbestendige oplossingen is het van belang daarbij ook het relevante Europese onderscheidenlijk internationale recht te betrekken. Deze beïnvloeden immers het nationale recht (denk bijvoorbeeld aan het toezichtrecht) en stellen eisen aan oplossingen of staan deze mogelijk in de weg.

Juristen zijn daarop in de praktijk niet steeds voldoende toegerust en moeten nogal eens zelf het ‘wiel’ uitvinden, ook in het elkaar ‘verstaan’ bij de onderlinge wisselwerking waaraan in toenemende mate behoefte bestaat. In het brede vakgebied van het recht is al jaren sprake van een sterke specialisering en versplintering, waardoor juristen uit verschillende bijzondere deelgebieden elkaar steeds moeilijker begrijpen en steeds minder elkaars ‘taal’ spreken. Een goed toegankelijk platform om elkaar ter verbetering hiervan te ontmoeten ontbreekt.

Recht in dialoog

Vanuit een aantal bijeenkomsten in 2018 van de zogenoemde Denktank Recht in dialoog (bestaande uit Lidy Wiggers-Rust, Steven Lierman, Rob Widdershoven, Frank van Ommeren, Martijn Scheltema, Kurt Willems en Mark Wissink) is op 14 januari 2019 met subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de stichting Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog opgericht, die (mede) in deze behoefte wil voorzien.

De missie van het Platform is het voorkomen van onnodige verschillen tussen publiek- en privaatrecht en het realiseren van een optimale wisselwerking. Het Platform beoogt een ontmoetingsplaats te bieden voor juristen met een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke achtergrond. Daarin wordt geparticipeerd vanuit Nederland en België.

Het initiatief is, zoals uit het voorgaande blijkt, discipline overstijgend, vernieuwend en verbindend, terwijl het karakter ervan dynamisch is. Het Platform wil ontwikkelingen in beeld brengen en blijven volgen.

Het Platform start daartoe in 2019 en 2020 met:

  • een aantal expertmeetings,
  • de opname van concept-papers voor en verslagen van die meetings op zijn website www.recht-in-dialoog.eu, met de mogelijkheid daarop te reageren,
  • de publicatie van de afgeronde geschriften (mede) op deze website.

De eerste expertmeeting van het Platform heeft als onderwerp:
‘Naar een eenvormige(r) toetsing? Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht.’

Verder nieuws over het Platform en contactgegevens treft u aan op de website:
www.recht-in-dialoog.eu

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 21 mei 2019

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.