Ondernemingskamer moet Meavita-zaak geheel opnieuw behandelen

Geschreven door: Redactie op

De Maevita-zaak moet geheel opnieuw worden behandeld omdat de Ondernemingskamer niet met het door de wet voorgeschreven aantal rechters uitspraak heeft gedaan. Dat heeft de Hoge Raad op 18 november geoordeeld.

De Ondernemingskamer heeft op 2 november 2015 geoordeeld dat sprake is geweest van wanbeleid binnen het Meavita-concern en dat de kosten van het voorbereidend onderzoek naar het beleid kunnen worden verhaald op diverse bestuurders en commissarissen. Maar volgens de Hoge Raad was een van de rechters die deze uitspraak deed al met pensioen toen de tekst van de uitspraak werd vastgesteld. Er moet een volledig nieuwe beoordeling van de zaak plaatsvinden. De Hoge Raad maakt ook enkele opmerkingen naar aanleiding van de uitspraak van de ondernemingskamer, onder meer dat voor verhaal van onderzoekskosten op bestuurders of commissarissen is vereist dat hen persoonlijk een verwijt van het wanbeleid kan worden gemaakt.

ECLI:NL:HR:2016:2607
ECLI:NL:HR:2016:2614

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 22 november 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Arno van Deuzen schreef op :

Naar aanleiding van het nieuwsbericht in het NJB afl. 41 (NJB 2016/2165) en (hierboven) op njb.nl met betrekking tot de enquêteprocedure inz. FNV/ Meavita wil ik het volgende opmerken.

In het bericht wordt dezelfde fout gemaakt als de meeste media door te melden, dat de gehele rechtszaak opnieuw moet. Dit schijnt te komen door een onjuist persbericht van 'De Rechtspraak', dat u overgenomen heeft. De meeste media vermelden nog wel de reactie van de FNV bij monde van ondergetekende, doch dit is helaas bij u verdwenen.

De enquêteprocedure van de FNV/Meavita is al in oktober 2009 bij de OK gestart. De eerste beschikking betrof verwerping van alle formele verweren, die de toezichthouders en bestuurders, onder leiding van Loek Hermans, opgeworpen hadden. In de tweede fase is door deskundigen een lijvig onderzoeksrapport (meer dan 800 pagina`s en paar honderd pagina`s bijlagen) à raison van 1 mln. Euro (ex BTW) vervaardigd. Dit blijft allemaal geldig in het vervolg van de procedure. Immers de HR zegt dat de zaak volledig opnieuw moeten worden beoordeeld. Blijkens de brief d.d. 01 december 2016 van de OK aan de betrokken advocaten met betrekking tot de voortzetting van de procedure gaat ook de OK van deze lezing uit. Daarvoor is dus alleen 'maar' een nieuwe zitting en een nieuwe beschikking nodig. Met betrekking tot al hetgeen voor de zitting is geschied heeft de HR geen punt of komma aandacht besteed (en kon dat ook niet gezien de cassatiemiddelen).

Op 04 en 05 juni 2014 werd de zaak ter terechtzitting van de OK behandeld. Aan het eind van deze zitting deelde de Voorzitter, mr. P. Ingelse, desgevraagd mede, dat de uitspraak niet eerder dan Kerstmis 2014 te verwachten viel. Daarna is die nog diverse malen uitgesteld totdat op 02 november 2015 de beschikking gewezen werd. Deze is erg goed gemotiveerd en onderbouwd en telt maar liefst 191 pagina`s A-4 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4454).

Groot was de verbazing, ook bij de FNV, na toezending van de beschikking, dat deze, blijkens de datering, reeds op 06 juni 2014 gewezen zou zijn, mede door de heer Ingelse, die per 01 mei 2015 als rechter met pensioen ging. Deze blunder (De Telegaaf) of knullige fout (advocaat FNV) heeft de Hoge Raad nu afgestraft. In een tweetal uitspraken d.d. 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2607 + 2614), op voorzet van de AG, maakt de HR op niet mis te verstane wijze gehakt van deze gang van zaken. Dit betekent dan ook, dat de zitting van de OK opnieuw moet. Goed voor de advocaten van betrokken partijen, maar slecht voor de FNV-leden, die nu nog langer op een definitief oordeel met betrekking tot het wanbeleid moeten wachten.

Zullen deze uitspraken van de HR tot een ander resultaat leiden? Ik kan me dat niet voorstellen. Immers het onderzoeksrapport blijft staan. De argumenten van de OK, mede gewezen door de capabele, maar te oude rechter Ingelse, blijven staan. Gedurende een zitting op 5 dagdelen hebben de advocaten van Hermans c.s. getracht de OK op andere gedachten te brengen. Ordners vol pleitnota`s en honderden bijlagen zijn geproduceerd, zodat het niet te verwachten valt, dat na de nieuwe zitting er een ander oordeel van de OK, in andere samenstelling, zal komen. Of zoals de advocaat van de FNV in haar persbericht gezegd heeft: "Alleen de zitting moet opnieuw gehouden worden. Het uitvoerige onderzoeksrapport waarop het oordeel gebaseerd is, blijft overeind. Ik kan me niet voorstellen dat de Onderemingskamer in nieuwe samenstelling tot een ander oordeel komt. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat men tot dezelfde beslissing komt". Oftewel Hermans c.s. hebben een Phyrrusoverwinning geboekt. temeer daar er in de cassatieprocedure geen enkele inhoudelijke klacht tegen de beschikking van de OK is ingebracht.

Hermans c.s. hadden nog een tweede klacht, en wel ten aanzien van het verhaal van de onderzoekskosten op hen. Ten aanzien van deze kwestie heeft de HR vernietigd op grond van een motiveringsgebrek. Ook dit gebrek kan na de nieuwe zitting hersteld worden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.