Onbehoorlijke beïnvloeding drugsonderzoeken WODC

Geschreven door: Redactie op

De Onderzoekscommissie WODC I inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken heeft heeft op 31 oktober jl. haar bevindingen openbaar gemaakt. De commissie komt in de drie door haar onderzochte cases tot het oordeel dat daarin sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement. Zij is ook van oordeel dat dit incidenten betrof die plaatsvonden onder hoge druk in een politiek gevoelig dossier en dat deze voorvallen als zodanig niet hebben afgedaan aan de betrouwbaarheid van de onderzoeken.

Deze commissie heeft onderzocht of in de totstandkoming van drie rapporten, uitgevoerd door of in opdracht van het WODC, sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden. Het betreft het rapport Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops uit 2013, het rapport Internationaal recht en cannabis uit 2014 en het rapport Coffeeshops, toeristen en lokale markt uit 2014.

De commissie concludeert dat “de drie rapporten en de totstandkoming ervan getuigen van eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek.”

De commissie oordeelt daarnaast dat een enkele keer sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding vanuit het beleidsdepartement. De commissie komt tot het oordeel dat deze incidentele voorvallen niet hebben afgedaan aan de betrouwbaarheid of de wetenschappelijke integriteit van de onderzoeken.

 

Lees hier het rapport van de Onderzoekscommissie WODC I inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken: Betrouwbaar onderzoek

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 2 november 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
De structuur is fundamenteel onjuist. Het WODC maakt deel uit van het Ministerie van J&V, en staatsrechtelijk is de minister daar dus voor verantwoordelijk. Dus is sturing vanuit het departement niet alleen toelaatbaar, maar zelfs vereist. Het WODC zou dus ODC moeten heten: de pretentie van wetenschappelijkheid past niet ons staatsrecht.
In Nederland hebben wij slechts een heel beperkte "academische vrijheid".
In Duitsland staat de "Freiheit der Lehre" prominent in de grondwet, en geldt die algemeen. Maar de Duitsers zijn dan ook door schade en schande wijs geworden.
Let wel: het gaat hier niet slechts over een variant op de vrijheid van meningsuiting. Het gaat ook om het recht om iets niet te zeggen al zou dat de politiek misschien uitkomen.

De optie van een "ODC" zonder wetenschappelijke pretentie is wel eerrlijk, maar ook ongewenst.
Beter zou een onderzoekscentrum onder de KNAW zijn, die wel onafhankelijk is.
Zou zo'n centrum ook geprivatiseerd kunnen worden? Ik vrees van niet. Als medewerker van universiteit en deed ik onderzoek voor de EU, maar dat werd opgevat als onderzoek dat de opdrachtgever een gewenste boodschap moet bevestigen, met de handtekening van een echte professor eronder. En in veel vakken kun je dingen zeggen die "bijgebogen" zijn, maar geen leugens. Zo "verdienen" universiteiten geld om wél relevant onderzoek te kunnen doen.
Hoe komen beleidsmakers (incl. politici) aan relevante informatie? Daar is een (bestuurlijk) onafhankelijk orgaan voir nodig, dat ook niet het water aan de lippen moet staan.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.