Onafhankelijke toetsing bij het tappen van advocaten

Geschreven door: Redactie op

Omdat grote waarde wordt gehecht aan het belang van verdachten en andere procespartijen bij een eerlijk proces en in dat verband onbelemmerde toegang tot een advocaat, wil het kabinet voorzien in een vorm van onafhankelijke toetsing bij het tappen van advocaten. Daarom is een Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten opgesteld.

Deze tijdelijke regeling hangt samen met de uitspraken van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag van 1 juli 2015 en het Gerechtshof Den Haag van 27 oktober 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:7436 en ECLI:NL:GHDHA:2015:2881). In deze uitspraken heeft de staat tot 1 januari 2016 de tijd gekregen om te voorzien in een onafhankelijke toetsing van de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten.

Naar het oordeel van het gerechtshof kan als overbruggingsmaatregel, in afwachting van definitieve wetgeving, worden volstaan met gepubliceerd beleid over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de bedoelde wettelijke bevoegdheden. In aansluiting op de uitspraak van het gerechtshof wordt een tijdelijke onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld. De toetsingscommissie heeft tot taak om advies uit te brengen over de uitoefening van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten of journalisten. Indien de toetsingscommissie negatief adviseert, zal geen toestemming worden verleend  voor de uitoefening van de bijzondere bevoegdheid. De regeling heeft een beperkt en tijdelijk karakter en loopt op geen enkele manier vooruit op de wijze waarop het toezicht in de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal worden geregeld. De tijdelijke regeling bevat beleidsregels over de bevoegdheid van de minister om toestemming te geven voor de uitoefening van een bijzondere bevoegdheid, voor zover die uitoefening ertoe kan leiden dat kennis wordt genomen van de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en een rechtzoekende, of jegens een journalist plaatsvindt en gericht is op het achterhalen van diens bron. Dit laatste met het oog op de voorgestelde wijziging van de Wiv 2002 in verband met bronbescherming van journalisten. De tijdelijke regeling alsmede de toelichting daarop zijn als bijlage bij deze brief gevoegd en te vinden.

Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 292

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 5 januari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.