OM presenteert plan van aanpak als vervolg op rapport Fokkens

Geschreven door: Redactie op

Een plan van aanpak was toegezegd in navolging van het verschijnen van het rapport van de commissie Fokkens op 25 april. Die commissie is medio 2018 ingesteld door het College van procureurs-generaal om feitenonderzoek te doen naar mogelijke integriteitsschendingen binnen de top van het OM. 

In het plan van aanpak zet het College zijn ambitie uiteen over wat de komende jaren moet gebeuren om het werkklimaat binnen het Openbaar Ministerie te verbeteren op thema’s als tegenspraak, integriteit en goed leiderschap. Het College en de parketbesturen gaan zich hier hard voor maken. Een einddatum hiervoor is niet te geven, verbetering van het werkklimaat is een groeiproces.

Actiepunten

Het plan van aanpak telt ook een flink aantal concrete actiepunten die op korte termijn worden opgepakt. Sinds begin dit jaar geldt een nieuwe tijdelijke benoemingsprocedure voor de topstructuur. De Medezeggenschapsraad van het OM is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan. In de wet is nu niet vastgelegd hoe lang iemand deel mag uitmaken van een College of een parketleiding. Het College gaat hierover afspraken maken met nieuwe, nog te benoemen, topfunctionarissen.

Met regelmaat worden mensen van buiten aangetrokken voor verschillende functies bij het OM. Dat beleid wordt voortgezet en uitgebreid zodat kandidaten van buiten met de juiste competenties kunnen worden aangetrokken voor een topfunctie bij het OM. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld rechters of andere juristen die relevante ervaring hebben opgedaan binnen het veiligheidsdomein. Voor de niet-juridische topfuncties, bijvoorbeeld op gebied van financiën, HR en ICT-gebied zijn kandidaten uit het bedrijfsleven en andere overheidsorganisaties interessant.

BIOM

Het College waarborgt de onafhankelijke positie van het Bureau Integriteit OM (BIOM), dat in 2012 is ingesteld. Daarbij wordt gekeken naar het budget en uitbreiding van het aantal mensen met een achtergrond in bijvoorbeeld psychologie, ethiek of organisatiekunde. Een van de belangrijkste taken van het BIOM is het toezien op gelijke behandeling van integriteitsschendingen. Het gaat er vooral om dat er niet met twee maten wordt gemeten doordat onderscheid wordt gemaakt tussen rechterlijke (officieren van justitie) en niet-rechterlijke ambtenaren. Het College vindt het belangrijk dat alle serieuze (vermoedens van) integriteitsschendingen worden gemeld, zonder aanzien des persoons. Een veilig werkklimaat draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Visitatiecommissie

Het College gaat het OM eens per drie à vier jaar laten visiteren door een breed samengestelde visitatiecommissie met interne medewerkers en externe deskundigen, onder leiding van een onafhankelijke (externe) voorzitter. Een dergelijke visitatie heeft vooral zin als de beoogde verbeteringen uit dit plan van aanpak zichtbaar zijn. De visitatiecommissie gaat in de tweede helft van 2020 aan het werk. Tot dat moment zal een begeleidingscommissie het veranderingsproces begeleiden. Onder voorzitterschap van drs. J. Smit, commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland, gaat deze commissie van externe en interne deskundigen, het College gevraagd en ongevraagd adviseren op de thema’s uit het plan van aanpak.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 24 juni 2019

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.