Nulmeting stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Geschreven door: Redactie op

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een Nulmeting met betrekking tot het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand uitgebracht. Na de rapporten van de commissies Wolfsen, Barkhuysen en Van der Meer zijn veranderingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te verwachten. De doelstelling van de uitgebrachte Nulmeting is om, voorafgaand daaraan, met een aantal indicatoren de stand van het stelsel per eind 2016 te beschrijven. Een betrouwbare en gedegen nulmeting maakt het mogelijk om op termijn de gevolgen van de implementatie van diverse maatregelen vast te kunnen stellen en deze in de toekomst via vervolgmetingen te kunnen monitoren.

Bij de nulmeting ligt de focus op de kwaliteit, passendheid en doelmatigheid van de dienstverlening binnen het stelsel. Het gaat hierbij om diensten die advocaten, mediators en medewerkers van het Juridisch Loket hebben verleend. ‘Kwaliteit’ is de juridisch inhoudelijke deskundigheid van dienstverleners en de ervaringen van rechtzoekenden hiermee. ‘Passendheid’ betekent de mate waarin de route die de rechtzoekende aflegt, de dienstverlening en het resultaat (nu en in de toekomst) aansluiten bij diens behoeften. Bij ‘doelmatigheid ‘gaat het om de vraag: kunnen dezelfde effecten en prestaties niet met de inzet van minder middelen gerealiseerd kunnen worden of kunnen niet méér effecten respectievelijk prestaties verwezenlijkt worden met dezelfde inzet van middelen?

De nulmeting brengt veel en gevarieerde gegevens bij elkaar om informatie te geven over de stand van het stelsel met betrekking tot deze focuspunten.

Onderzoeksmethoden

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken. Hierbij kan gedacht worden aan dossieronderzoek, enquêtes onder rechtzoekenden en rechtsbijstandverleners, expertmeetings met ketenpartners en verdiepende data-analyses. Daarnaast is via customer journey onderzoek een aantal rechtzoekenden gevraagd om gedetailleerd hun klantreis te beschrijven. Dit leverde een duidelijk beeld van de hindernissen op de weg naar de oplossing van een juridisch probleem.

De resultaten van de nulmeting bevestigen het beeld dat ook uit de jaarlijkse Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand en uit diverse rapportages naar voren komt: het stelsel voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die eraan gesteld mogen worden, maar kan op een aantal punten worden verbeterd.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 24 september 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.