Nieuws: Stijging aantal rechtszaken in 2013 naar bijna 1,8 miljoen - NJB

In 2013 is het aantal rechtszaken toegenomen tot bijna 1,8 miljoen. Voor het eerst sinds 2009 is het aantal rechtszaken gestegen.  

Dat blijkt uit het Jaarverslag Rechtspraak 2013 dat tegelijk met het Jaarbericht op 19 mei jl. is verschenen. De stijging van 3 procent ten opzichte van 2012, komt vooral doordat het aantal kantonzaken toenam tot bijna 1,1 miljoen (+ 6 procent). Opvallend in deze categorie is de afname van handelszaken bij de kantonrechter. Dit komt onder meer door verhogingen in de afgelopen jaren van de griffierechten.  

Bestuursrecht

In 2013 kwamen er bij de sector bestuursrecht ruim 109.000 zaken binnen. Deze sector toont een divers beeld. Zo daalde het aantal vreemdelingenzaken (- 18 procent), ambtenarenzaken (- 24 procent) en belastingzaken (- 2 procent). Maar bouwzaken (+ 11 procent), bijstandszaken (+ 15 procent) en zaken over de Wet werk en bijstand (+ 22 procent) namen toe.  

Strafrecht

Het aantal strafzaken was in 2013 vrijwel hetzelfde als in 2012: bijna 200.000 (- 1 procent). Er waren minder zaken over voorlopige hechtenis en minder kinderrechterzaken. De politierechter had het drukker.  

Gerechtshoven en appelcolleges

Ook de zaken in hoger beroep bij de gerechtshoven bleef met 58.800 zaken vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. Hetzelfde geldt voor het aantal zaken (7.000) bij de Centrale Raad van Beroep. Bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven nam het aantal zaken met 9 procent af tot 1.000 zaken. Het aantal kantonzaken is verreweg het grootst van de onderscheiden sectoren. Het feit dat voor kantonzaken het aandeel in werklast in minuten (de oranje rij) zoveel kleiner is, geeft aan dat dit relatief lichte, weinig bewerkelijke, zaken zijn. In 2013 is bijna tweederde (65,5%) van de zaken in de gerechten civielrechtelijk van aard. De sector straf is verantwoordelijk voor 27,4% en de resterende 7,1% betreft bestuurszaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

De behandeling van civiele zaken zorgt voor de helft (50,7%) van de werklast, die van strafzaken voor ruim een kwart (27,4%) en de behandeling van bestuurszaken inclusief belasting- en vreemdelingenzaken voor ruim een vijfde (21,9%). Dit beeld is, zowel voor de absolute productie als voor de werklast, redelijk stabiel over de laatste jaren. In 2013 is het aandeel straf licht toegenomen ten koste van civiel. Binnen de rechtsgebieden zitten ook verschuivingen. Zo nemen de familiezaken toe, waar de handelszaken afnemen. Bij bestuur neemt het belang van bestuur- en belastingzaken toe, terwijl vreemdelingenzaken afnemen.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.