Nieuwe versie EU-verdragen gepubliceerd

Geschreven door: Redactie op

De laatste consolidatie van de oorspronkelijke teksten en de rectificaties daarop dateerde al weer van 2012. In het EU-Publicatieblad zijn nu nieuwe versies van het EU-Verdrag, het EU-Werkingsverdrag, het Euratom-Verdrag en het EU-Handvest van de Grondrechten verschenen. Daarin zijn alle verdragswijzigingen sinds 2012, alsmede de officiële rectificaties en taalcorrecties verwerkt


De teksten zijn gepubliceerd in het EU-Publicatieblad van 7 juni 2016, nr C 202 en C 203.
 

EU-Verdrag en EU-Werkingsverdrag

Deze publicatie bevat de geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsmede de protocollen en bijlagen zoals deze voortvloeien uit de wijzigingen die zijn aangebracht bij het Verdrag van Lissabon dat op 13 december 2007 te Lissabon is ondertekend en op 1 december 2009 in werking is getreden. Zij bevat eveneens de verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen.

Bovendien bevat deze publicatie de wijzigingen die zijn aangebracht bij

  • het Protocol tot wijziging van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
  • Verordening (EU, Euratom) nr. 741/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 11 augustus 2012 houdende wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en van bijlage I daarbij,
  • de Besluiten 2010/718/EU en 2012/419/EU van de Europese Raad van 29 oktober 2010 en 11 juli 2012 tot wijziging van de status van respectievelijk het eiland Saint-Barthélemy en van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie.
  • Besluit 2011/199/EU van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben, na de voltooiing van de ratificatieprocedures door de lidstaten.
  • De akte van toetreding van de Republiek Kroatië.
  • Verordening (EU, Euratom) 2015/2422 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Deze publicatie bevat eveneens de rectificaties die zijn vastgesteld tot maart 2016.

Deze publicatie bevat eveneens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, afgekondigd te Straatsburg op 12 december 2007 door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB C 303 van 14.12.2007, blz. 1). Deze tekst herneemt, met wijzigingen, het Handvest afgekondigd op 7 december 2000, en vervangt dit met ingang van 1 december 2009, zijnde de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Op grond van artikel 6, lid 1, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft het in 2007 afgekondigde Handvest dezelfde juridische waarde als de Verdragen.

Deze publicatie moet worden beschouwd als een documentatiehulpmiddel, waarvoor de instellingen van de Europese Unie geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden.
 

Euratom-Verdrag

In Publicatieblad 2016, C 203 is de nieuwste geconsolideerde versie van het Euratom-Verdrag gepubliceerd.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 16 juni 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.