Nieuwe prejudiciële vragen ABRvS

Over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst en ‘integratievoorwaarden’ in gezinsherenigingsregels


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 31 maart 2014 in twee zaken prejudiciele vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de staatssecretaris om een Azerbeidzjaanse en een Nigeriaanse vrouw tot Nederland toe te laten, omdat zij het Nederlandse inburgeringsexamen in het buitenland niet hadden gehaald. De vrouwen moeten het inburgeringsexamen afleggen, omdat zij bij hun echtgenoten in Nederland willen wonen. De Afdeling stelde op 2 april 2014 in vier zaken prejudiciële vragen. De Afdeling wil met deze vragen van het Hof uitleg over Europese terrorismebegrippen.
 

Gezinshereninging

De Raad van State wil in deze twee zaken uitleg van het Hof over de Europese gezinsherenigingsrichtlijn waarin is geregeld dat lidstaten van de Europese Unie van vreemdelingen mogen verlangen dat zij aan zogenoemde integratievoorwaarden voldoen, vóórdat zij tot Nederland worden toegelaten. De Raad van State constateert dat uit de richtlijn niet blijkt hoe ver de staatssecretaris mag gaan bij het stellen van integratievoorwaarden. De Raad van State wil daarom van het Hof weten of het toelaatbaar is dat de staatssecretaris van vreemdelingen verlangt dat zij over een bepaald kennisniveau beschikken van de Nederlandse taal en van de samenleving vóórdat zij tot Nederland worden toegelaten. Daarnaast wil de Raad van State uitleg over de vraag onder welke omstandigheden de toegang van vreemdelingen tot Nederland mag worden geweigerd als zij stellen niet in staat te zijn om het inburgeringsexamen af te leggen. Ten slotte wil de Raad van State van het Hof weten of het toelaatbaar is dat een examenkandidaat € 350 moet betalen voor iedere keer dat hij het inburgeringsexamen aflegt en dat de eenmalige kosten voor het pakket om het examen voor te bereiden € 110 bedragen.
 

Terrorisme

In deze zaken heeft de minister van Buitenlandse Zaken de financiële tegoeden van vier mannen bevroren. De mannen zouden zich volgens de minister bezighouden met fondsenwerving voor de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), beter bekend als de Tamiltijgers.
De minister heeft de besluiten genomen op grond van de Nederlandse Sanctieregeling terrorisme 2007-II. De Nederlandse besluiten vloeien voort uit internationale en Europese antiterrorismeregels. Deze besluiten zijn onder meer gebaseerd op het besluit van de Raad van de Europese Unie om de LTTE op de Europese terrorismelijst te plaatsen.
De Raad van State ziet zich in deze zaken voor de vraag gesteld of de Raad van de Europese Unie de LTTE terecht op de Europese terrorismelijst heeft geplaatst. De Raad van State betwijfelt dat, omdat onzeker is of handelingen van strijdkrachten in een gewapend conflict als terroristische daden kunnen worden beschouwd. Omdat alleen het Hof van Justitie uitsluitsel kan geven over de geldigheid van Europese besluiten, stelt de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof. Allereerst wil hij weten of de mannen zelf de geldigheid van het Europese besluit tot plaatsing van de LTTE op de Europese terrorismelijst hadden kunnen aanvechten in Luxemburg. Mocht dat het geval zijn, dan moet de Raad van State – omdat de mannen het Europese besluit niet aangevochten hebben – ervan uitgaan dat de LTTE terecht op de terrorismelijst is geplaatst. Als dat niet het geval is, dan vraagt de Raad van State het Hof te oordelen over de geldigheid van het Europese besluit. Van belang daarbij is de uitleg van het Hof over enkele Europese terrorismebegrippen.
 

Bron: www.raadvanstate.nl

 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.