Nieuw detentieregime gedeeltelijk in strijd met de wet

Geschreven door: Redactie op

De kortgedingrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelt dat het nieuwe detentieregime met minder uren buiten de cel onvoldoende wettelijke basis heeft. Daarom beveelt de kortgedingrechter de Staat om de versobering van het dagprogramma van gedetineerden die hiertegen een kort geding aanspanden gedeeltelijk weer terug te draaien. Dit houdt onder meer in dat zij ten minste 59 uur per week buiten hun cel mogen doorbrengen.

Nieuwe regeling

Met ingang van 1 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de regeling Selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Spog) gewijzigd. De nieuwe regeling houdt onder meer in dat gedetineerden buiten de uren die zij aan activiteiten mogen besteden (48 dan wel 43 uur per week), in hun cel verblijven.

59 uur buiten hun cel

In zijn uitspraak gaat de kortgedingrechter uit van de Penitentiaire beginselenwet. Die wet voorziet in een systeem waarbij gedetineerden in een regime van algehele gemeenschap, in een regime van beperkte gemeenschap of in een individueel veiligheidsregime worden geplaatst. In een regime van algehele gemeenschap verblijven gedetineerden ten minste 59 uur per week buiten hun cel, inclusief de uren die aan activiteiten worden besteed. Uitgangspunt van het systeem is dat gedetineerden die hiervoor geschikt zijn, bijvoorbeeld door hun gedrag, worden geplaatst in een regime van algehele gemeenschap.

Afschaffing

De kortgedingrechter oordeelt dat de nieuwe regeling feitelijk neerkomt op afschaffing van het regime van algehele gemeenschap. Voor deze ingrijpende wijziging ontbreekt volgens de rechter de vereiste wettelijke basis.

Reactie van Teeven

In zijn reactie op de uitspraak van de rechter over het versoberde detentieregime liet staatssecretaris Teeven weten "de uitspraak van de rechter grondig te hebben bestudeerd en te constateren dat de rechter het systeem van promoveren/degraderen intact laat. Sowieso zegt de uitspraak niets over gedetineerden in het basisregime. Deze uitspraak gaat namelijk alleen over de gedetineerden in het plusprogramma. Desondanks heb ik besloten appèl in te stellen. De rechter is namelijk van oordeel dat de gedetineerden in het plusprogramma niet aan de 59 uur dagprogramma per week komen die ze voor invoering van het systeem van promoveren/degraderen wel hadden, omdat de gedetineerden tijdens de activiteiten door op cel zouden verblijven. Dat is feitelijk onjuist. Gedetineerden in het plusprogramma kunnen tijdens de activiteiten door wel degelijk buiten hun cel verblijven. De feitelijke situatie is voor deze gedetineerden dan ook niet veranderd ten opzichte van vóór de invoering van promoveren/degraderen. Op deze manier wordt precies voldaan aan de gedachte achter het systeem: net zoals in de echte maatschappij wordt goed gedrag beloond, en heeft slecht gedrag consequenties."

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviseerde Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in 2013 al af te zien van de invoering van een systeem van promoveren en degraderen voor gedetineerden. Zoals het er nu naar uitziet blijft het regime ongewijzigd.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 25 juni 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.