Netherlands Commercial Court

Geschreven door: Redactie op

De Rechtspraak krijgt een speciale voorziening waarmee grote (inter)nationale handelsconflicten in Nederland snel en efficiënt moeten kunnen worden beslecht. De Rechtspraak wil de Netherlands Commercial Court (NCC) op 1 januari 2017 in functie hebben. De voorziening wordt ingericht bij de rechtbank (zaken in eerste aanleg) en het gerechtshof (voor hoger beroep) in Amsterdam.  

De NCC voorziet in een behoefte bij het bedrijfsleven en draagt bij aan het ondernemingsklimaat in Nederland, toonde een verkenning aan.
Grote, internationaal opererende bedrijven vragen in toenemende mate om gespecialiseerde rechters voor de beslechting van economische geschillen die zich over landsgrenzen heen voordoen. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘De Nederlandse Rechtspraak wil aan die behoefte tot specialisatie tegemoet komen, net zoals zij dat doet in andere rechtsgebieden. We zien dat grote handelsconflicten steeds vaker niet meer bij reguliere Nederlandse gerechten aanhangig worden gemaakt, maar bij dergelijke commercial courts in het buitenland. Reden hiervoor is vaak dat daar in het Engels kan worden geprocedeerd. Dit terwijl het Nederlandse procesrecht door bedrijven en advocatuur juist als zeer pragmatisch wordt ervaren. Daardoor zijn er kansen.’
Bij de NCC wordt in het Engels geprocedeerd, tenzij de partijen anders overeen komen. Bedrijven leggen een conflict vrijwillig voor aan de NCC, dat zowel internationale als nationale zaken gaat behandelen.

Wetswijziging
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Kamer geschreven dat hij positief staat tegenover de oprichting van de NCC. De voorziening kost de belasting-betaler geen geld. Voor de procedures die worden gevoerd, gelden kostendekkende tarieven. De opstartkosten worden daarin verdisconteerd. De verwachting is dat er op termijn jaarlijks 100 geschillen in eerste aanleg worden behandeld en 25 in hoger beroep. De maatschappelijke baten lopen in 10 jaar naar schatting op tot ongeveer 75 miljoen euro per jaar. Om de NCC mogelijk te maken, is een wetswijziging nodig.

Bron: www.rechtspraak.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 26 januari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Frits Jansen schreef op :
Het zou goed zijn als er een werkelijk internationaal hof zou komen voor de beslechting van civiele geschillen. Misschien ook iets voor Den Haag, als "legal capital of the world"?

Een typisch voorbeeld dat de noodzaak van zo'n Hof aantoont is het TTIP handelsverdrag met zijn omstreden geschillenbeslechtingsprocedure. Vaak wordt gezegd dat deze procedure ondemocratisch is omdat zij in kan gaan tegen democratisch genomen besluiten. Dat is echter een onjuist argument: overheden kunnen ondanks democratische controle tot onrechtmatige wetgeving komen, met name wetgeving die indruist tegen grondrechten zoals het recht op eigendom.

Een aparte geschillenbeslechtingsprocedure is nodig omdat de (hoog-)gerechtshoven van landen niet per se te vertrouwen zijn. De machthebber in een bananenrepubliek kan een fabriek nationaliseren om die cadeau te geven aan zijn neefje, en zijn hooggerechtshof de opdracht geven deze transactie goed te keuren. Soortgelijke regelingen in andere verdragen blijken echter voor veel aanvechtbaardere doelen te worden gebruikt, zoals procedures van sigarettenfabrikanten tegen overheden die het roken willen inperken, en van kerncentralefabrikanten tegen tegen overheden die kernenergie willen uitbannen.

Het simpelste zou zijn om vast te leggen welke landen als bananenrepublieken worden beschouwd maar dat zullen die natuurlijk niet pikken. Nee, dan is een gezaghebbend internationaal gerechtshof natuurlijk de beste oplossing.

Intussen zijn er gevallen die veel ingewikkelder zijn dan een nationalisatie. In beginsel mag de wetgever schade berokkenen aan private partijen, maar niet zomaar. Als ons Parlement *morgen* zou besluiten ons land droog te leggen heeft Heineken een casus, maar als dat voor over vijf jaar worden aangekondigd niet.

Zou men het eens kunnen worden over de normen? Ik hoorde eens het voorbeeld dat "cowboys" in een Texaanse rechtbank een goudeerlijke fabriek in Coevorden zouden kunnen stilleggen in een octrooigeschil. Maar het probleem ontstaat niet door zo'n rechtbank - het wordt er alleen zichtbaarder door, en dat relativeert voor de hand liggende bezwaren, zoals dat wereldwijde rechtsnormen alleen door een wereldregering zouden kunnen worden vastgesteld.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.