Nederlands voorzitterschap en JBZ onderwerpen

Geschreven door: Redactie op

Van der Steur en Dijkhoff hebben op 16 december 2015 een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de belangrijkste thema’s en wetgevingsdossiers op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken vanuit de optiek van het Nederlands voorzitterschap.


Voor ieder voorzitterschap geldt dat de EU wetgevingsagenda leidend is: 80 tot 90% van het werk is ingegeven door de brede JBZ-agenda. De rol van voorzitter is die van betrouwbare bemiddelaar tussen de achtentwintig lidstaten en vertegenwoordiger van de Raad, richting Commissie en Europees parlement (EP). Als voorzitter moet Nederland voortgang bereiken op de uiteenlopende JBZ-dossiers. Als voorzitter zal Nederland zich daarvoor inspannen, ook op die terreinen die voor Nederland niet primair van belang zijn. Die dienende rol brengt ook mee dat Nederland zich als lidstaat in de Raad terughoudend opstelt, vanzelfsprekend zonder de nationale belangen te schaden.
Ten slotte zal Nederland zich inzetten voor een aantal beleidsinhoudelijke thema’s, die het kabinet als prioritair heeft aangemerkt.

Bijeenkomsten

In het kader van het voorzitterschap zullen eenentwintig (hoog)ambtelijke conferenties en bijeenkomsten van deskundigen worden georganiseerd. Daarnaast worden twee ministeriële bijeenkomsten (informele JBZ-Raad en ministersbijeenkomst JBZ EU-VS) georganiseerd. De (hoog)ambtelijke bijeenkomsten betreffen deels reguliere vergaderingen en deels conferenties die betrekking hebben op prioritaire thema’s. De informele bijeenkomst van JBZ-Ministers die plaatsvindt op 25 en 26 januari a.s. is een gelegenheid bij uitstek om een politieke discussie aan te zwengelen.

Belangrijke thema’s die aan de orde zullen worden gesteld zijn terrorismebestrijding, migratie, de aanpak van cybercrime (jurisdictie) en de Europese forensische ruimte. De organisatie van het voorzitterschap op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken richt zich daarnaast op de voorbereiding en uitvoering van de JBZ-Raad (Brussel/Luxemburg). Er zijn twee formele Raden voorzien, op 10–11 maart en 9–10 juni a.s. Voorts zijn er extra data gereserveerd (25 februari, 21 april en 20 mei a.s.) voor het geval de Raad bijeen moet komen in verband met een actuele crisissituatie (migratie, terroristische dreiging). De Raden zullen worden voorgezeten door de Minister (sessies veiligheid en justitie) en de Staatssecretaris (sessie migratie). Tegelijkertijd is het voorzitterschap verantwoordelijk voor de vergaderingen van veertig Raadswerkgroepen en comités in Brussel welke worden voorgezeten door vertegenwoordigers van de Permanente Vertegenwoordiging en ambtenaren.

In de brief wordt vervolgens uitvoerig stilgestaan bij een groot aantal onderwerpen dat gedurende het voorzitterschap op de agenda zal staan, zoals terrorisme, migratie, Europees OM, gegevensbescherming, gesubsidieerde rechtsbijstand, rechten van slachtoffers, mensenhandel etc.


Kamerstukken II 2015/16, 32 317, nr. 378

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 5 januari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.