Ne bis-beoordelingskader in asielzaken niet langer toegepast

Geschreven door: Redactie op

Bestuursrechters zullen het ne bis-beoordelingskader in asielzaken niet langer toepassen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 22 juni 2016.

Het ne bis-beoordelingskader hield in dat bestuursrechters afwijzingen van tweede of latere asielaanvragen in beginsel alleen toetsen als de vreemdeling iets nieuws had aangevoerd, de zogenaamde ‘nova’. Als de vreemdeling niets nieuws had aangevoerd, en ook niet onmiskenbaar bleek dat hij in zijn land van herkomst gevaar liep, verklaarde de bestuursrechter het beroep daarom al ongegrond.

Procedurerichtlijn

Aanleiding voor het verlaten van het ne bis-beoordelingskader in asielzaken is de systematiek van de Europese Procedurerichtlijn. Die bevat ‘een uitdrukkelijke beoordelingssystematiek’ voor de staatssecretaris bij tweede of latere asielaanvragen. De wetgever heeft ervoor gekozen deze systematiek in de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk over te nemen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. 

Dit betekent dat de staatssecretaris van VenJ opvolgende asielaanvragen kan afwijzen vanwege het ontbreken van nova, maar dat ook kan doen op inhoudelijke gronden. De bestuursrechter zal dat besluit voortaan als uitgangspunt nemen bij zijn toetsing en zal niet meer uit zichzelf beoordelen of er nova zijn of niet.

De Afdeling bestuursrechtspraak verklaart, uit het oogpunt van rechtseenheid, het ne bis beoordelingskader ook niet langer van toepassing op andere besluiten op grond van de Vreemdelingenwet of besluiten op grond van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

 

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 28 juni 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.