Naleving Corporate Governance code

Geschreven door: Redactie op

De naleving van de Corporate Governance Code is hoog blijkt uit het rapport Monitoring boekjaar 2013. Het rapport dat op 29 januari jl. werd gepresenteerd is mede gebaseerd op onderzoek naar de naleving van de Code uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit. Op verzoek van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code is binnen het onderzoek dit jaar met name aandacht besteed aan drie actuele thema’s: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), beloningsverhoudingen en diversiteit.

Het onderzoek wijst uit dat de wijze van opvolgen van de guidance van de voorgaande Commissie voor elk van deze thema’s een aandachtspunt is. Daarnaast, zo constateert de Commissie, tonen recente gebeurtenissen aan dat er een rol voor de Code is weggelegd om meer nadruk te leggen op vooruitblikkende risicobeheersing en cultuur als drijvende kracht voor goed ondernemingsbestuur.

Belangrijkste conclusies

De gemiddelde nalevingspercentages van de Code per beursindex zijn voor de AEX 100,00%, voor de AMX 99,41%, voor de AMS 99,88%, en voor Lokaal 98,40%. Bij de AEX en AMS vennootschappen wordt meer toegepast en minder uitgelegd, terwijl de vennootschappen genoteerd aan de AMX en lokale indexen juist meer zijn gaan uitleggen. Voorts wordt er  meer gebruik gemaakt van andere bronnen dan het jaarverslag voor het geven van een toelichting op de naleving van de bepalingen van de Code. Vooral de corporate governance verklaring en de website worden hiervoor gebruikt.
Het aantal ondernemingen dat de bepaling ‘evaluatie instellen van interne audit functie’ en de bepaling ‘overzicht beschermingsmaatregelen’ niet naleeft is relatief hoog. De kwaliteit van de naleving van de Code-bepalingen en de guidance ten aanzien van MVO, beloning en diversiteit verdient ook verbetering. Slechts een klein aantal vennootschappen heeft MVO daadwerkelijk in haar strategie geïntegreerd en rapporteert hierover. De toelichting in jaarverslagen met betrekking tot interne belonings-verhoudingen en het behalen van diversiteitsdoelstellingen verdient bovendien verbetering.

Evaluatie van de Code

De Commissie signaleert verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code. De Code besteedt bijvoorbeeld weinig aandacht aan de houdbaarheid van de strategie van een vennootschap op de lange termijn en de implementatie en effectiviteit van interne risico- en beoordelingssystemen. Ook besteedt de Code weinig aandacht aan gedrag en cultuur. De Code zou kunnen aangeven hoe en waar cultuur aan bod kan komen binnen de driehoek van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders. De Commissie zal zich richten op de vraag welke rol de Code speelt ten aanzien van MVO en beloningen en hoe de naleving van de bepalingen kan worden verbeterd. Ten aanzien van beloningen zou de Code duidelijkheid en volledigheid kunnen stimuleren. Diversiteit wordt door vennootschappen vooral vernauwd tot een weergave van de man-vrouw verhouding. De Commissie wil het belang benadrukken om de discussie over diversiteit breder te (blijven) trekken.

Vooruitblik

De huidige Code dateert uit 2008. Sindsdien is er veel veranderd, zowel binnen vennootschappen als in nationale en internationale context. Accenten zijn verschoven, wetgeving is ontwikkeld en nieuwe vraagstukken doen zich voor. De Commissie adviseert de schragende partijen (Vereniging van Effecten Bezitters, Eumedion, FNV en CNV, de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen, VNO-NCW en Euronext) dan ook een proces voor herziening in gang te zetten. In dat kader zal de Commissie, op basis van de evaluatie van de Code, een consultatiedocument opstellen waarin onder andere bovenstaande onderwerpen verder worden uitgediept. 


Bron: www.mccg.nl

 

 

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 3 februari 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.