Naar een geëxternaliseerd asielsysteem?

Geschreven door: Redactie op

De inhoud van de verkennende gesprekken in het kader van de kabinetsformatie, heeft de Commissie Meijers aanleiding gegeven een brief te sturen aan de heren Rutte, Buma, Pechtold, Klaver en Tjeenk Willink. Onderdeel van de gesprekken zijn volgens de media opname in een regeerakkoord van ‘Turkijedeals’: afspraken met landen buiten Europa, naar voorbeeld van die met Turkije, over het direct terugnemen van asielzoekers en migranten. Tevens zou volgens de berichtgeving worden gesproken over het inrichten van asielprocedures buiten de Europese Unie (external processing). De Commissie Meijers wil de heren informeren over enkele juridische en praktische voorwaarden voor de totstandkoming en uitvoering van dergelijke afspraken.

Naar het oordeel van de Commissie Meijers heeft het enkel zin om external processing tot uitgangspunt van regeringsbeleid te maken indien overeenstemming bestaat over de verwezenlijking van deze voorwaarden.

Uit de brief volgt dat i) het opzetten van een geëxternaliseerd asielsysteem om enkele fundamentele keuzes vraagt en ii) de realisering ervan sterk afhankelijk is van nadere besluitvorming in de EU alsmede van medewerking van één of meer derde landen. Indien het een nieuw kabinet ernst is om stappen te zetten richting een geëxternaliseerd asielsysteem, zal tussen de deelnemende partijen overeenstemming moeten ontstaan over voornoemde voorwaarden en modaliteiten. De Commissie Meijers hoopt dat dit schrijven daartoe dienstbaar is. Volledigheidshalve verwijst de Commissie naar de uitvoerige adviezen over dit thema van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (‘External Processing’, 2010) en het College voor de Rechten voor de Mens in samenwerking met de Commissie Meijers (‘Human Act or Devil’s Pact? Afspraken tussen de EU en derde landen op het gebied van migratie: de mensenrechtelijke dimensie’, 2017).

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 15 juni 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.