Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand

De op 2 september verschenen Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand over 2013 laat een lichte stijging van het aantal afgegeven toevoegingen zien. In 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven. Ook in de eerstelijn is er een toename van het aantal klantactiviteiten. Online voorzieningen blijken daarbij in een behoefte te voorzien.

Net als in 2012 was er ook in 2013 sprake van een, zij het beperkte, toename van het beroep op het stelsel: het aantal toevoegingen steeg licht en het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket nam sterk toe. Die toename bij het Juridisch Loket is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de invoering van de maatregel ‘diagnose en triage’ per 1 juli 2011. Door deze maatregel worden rechtzoekenden gestimuleerd eerst langs het Juridisch Loket te gaan, voordat zij (zo nodig) de hulp inroepen van een advocaat. Het aanbod van rechtsbijstandverleners is verder gestegen. Per 1 januari 2012 en 1 oktober 2013 werd de vergoeding aan advocaten verlaagd. Deze maatregel heeft tot op heden geen effect gehad op de beschikbaarheid van rechtsbijstandverleners.


Nieuws High Trust

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking van rechtsbijstandsverleners met de Raad. High Trust betekent een eenvoudigere en snellere manier van het aanvragen van toevoegingen, die gebaseerd is op transparantie, vertrouwen en begrip. De Raad en de aan het stelsel deelnemende advocaten merken dat de werkwijze onder High Trust zichzelf snel bewijst: ondersteuning en vertrouwen blijken hand in hand te gaan. In 2013 nam het aantal High Trust-kantoren fors toe. Eind 2013 werd ruim 60% van alle toevoegingen afgegeven aan 1.100 kantoren die werken op basis van High Trust. Meer dan 90% van de advocaten maakt inmiddels gebruik van het webportaal. Hiermee regelen advocaten hun toevoegingen grotendeels digitaal. De beoordeling van de dienstverlening van de Raad door advocaten is dankzij deze vernieuwingen fors gestegen.


Online voorzieningen

De Raad zet zich in om online faciliteiten aan te bieden die de burger in staat stellen zelf informatie te zoeken over de wijze waarop een conflict of een probleem opgelost kan worden en daarin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Uit de monitor blijkt dat deze voorzieningen in de ‘nuldelijn’, zoals Rechtwijzer en de website van het Juridisch Loket, in een behoefte voorzien. De Raad werkt op dit moment aan een sterk verbeterde versie van Rechtwijzer, versie 2.0 op het gebied van echtscheiding. De Raad ontwikkelt Rechtwijzer in samenwerking met HiiL en de Universiteit van Tilburg.


Monitor

De jaarlijkse Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR) beschrijft hoe de toegang tot, de vraag naar en het aanbod van gesubsidieerde rechtsbijstand zich ontwikkelen. Zo wordt inzicht geboden in trends. Aanvullende onderzoeken geven inzicht in de effecten van specifieke beleids- of wetswijzigingen.

De Monitor 2013 is, evenals die van voorgaande jaren, te vinden op www.rvr.org

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.