Modernisering stelsel rechtsbijstand

Geschreven door: Redactie op

Het kabinet wil meer dan nu het geval is problemen van mensen aan de voorkant, dichtbij huis en in een vroeg stadium oplossen. En alleen waar nodig de weg van een juridische procedure bewandelen. Dat is de kern van het voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te moderniseren. De ministerraad heeft daar mee ingestemd.

Het kabinet gaat de herziening langs vier lijnen vormgeven:

Ten eerste komt er voor iedereen meer informatie en beter advies beschikbaar. Veel mensen zijn gebaat bij beter toegankelijke informatie online, waarbij te denken valt aan voorbeeldbrieven of een vraagbaak. Maar ook mensen die persoonlijke hulp zoeken, kunnen straks dichtbij huis terecht op een juridisch spreekuur in de eigen buurt bij de bibliotheek of in het wijkcentrum. Daar zitten hulpverleners die het juridische aspect van een probleem herkennen en ook de weg weten in het plaatselijke hulpaanbod. Daardoor ontstaat een betere koppeling tussen het juridische en sociale domein.

In de tweede plaats komt er een vorm van triage aan de voorkant. Er zal kritischer worden gekeken welke zaken wel en welke niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een onafhankelijke instantie maakt de afweging of rechtsbijstand echt noodzakelijk is, of dat iemand juist gediend is bij andere vormen van hulp.  

In de derde plaats krijgen rechtsbijstandsverleners straks een vergoeding voor de oplossing die ze bieden en niet, zoals nu, om te procederen. Het kabinet introduceert iets nieuws: rechtshulppakketten. Die voorzien in een behandeling van het probleem voor een integrale, vooraf bepaalde prijs. Daarmee weten rechtszoekenden en hulpverleners vanaf het begin waar ze financieel aan toe zijn. Zo’n hulppakket bevat diverse elementen. Denk bijvoorbeeld aan advies, mediation of hulp bij onderhandeling. Als die stappen een uitkomst bieden, is procederen niet nodig. De aanbieder krijgt dan ook zonder procederen de afgesproken vergoeding voor de geboden oplossing.  

Ten slotte is het van belang dat de overheid kritisch naar zichzelf kijkt. Te vaak benaderen overheidsinstanties burgers te formalistisch, terwijl een meer informele aanpak leidt tot minder escalatie. Er komt daarom meer ruimte voor persoonlijk contact en voor maatwerk. Als een zaak toch voor de rechter komt en de overheid verliest, dan wil het kabinet dat er een hoge proceskostenvergoeding volgt bij wijze van sanctie. Zo is er straks ook voor de overheid een stok achter de deur om onnodige procedures te voorkomen.

Het blijft de taak van het kabinet om de toegang tot het recht te garanderen, maar ook om de overheidsuitgaven niet te laten ontsporen. Daarom wil het de uitgaven voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op het huidige niveau van ruim 400 miljoen euro per jaar houden. Daar wordt niet op gekort. Met deze uitgaven zit Nederland vergeleken met andere landen al aan de top. Voor de rechtshulpverleners zal deze stelselherziening leiden tot minder zaken, maar er ontstaat  wel ruimte voor een betere beloning, aldus het kabinet.

Kritiek

Volgens de NOvA laten de onlangs gepresenteerde plannen van de minister voor Rechtsbescherming voor de gefinancierde rechtsbijstand zich eenvoudig samenvatten: ‘mensen met minder inkomen hebben minder recht nodig’. De NOvA kan zich niet vinden in de wijze waarop de minister voor Rechtsbescherming omgaat met de rechtsbescherming van on- en minvermogende rechtzoekenden. Daar is straks namelijk niet veel meer van over, aldus de NOvA.
  
De komende tijd wordt het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand verder uitgewerkt en stapsgewijs ingevoerd.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 16 november 2018

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.