Modelregels EU-bestuursrecht

Geschreven door: Redactie op

Een groep academici verenigd in het Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) heeft een set modelregels opgesteld voor het bestuurlijk optreden van de EU-instellingen en agentschappen. De bestuursrechtelijke regels die EU-instellingen en agentschappen hanteren verschillen nu sterk en het Europees Parlement pleitte eerder al voor een uniforme aanpak.

ReNEUAL heeft zich daar aan gezet en presenteerde de set in het Europees Parlement. De opstellers gingen bij de presentatie nadrukkelijk in op de kwestie van de rechtsgrondslag en op de vraag of de regels ook van toepassing zouden moeten zijn op administratieve procedures van de lidstaten bij de uitvoering van EU-recht.

Rechtsgrondslag

Als rechtsgrondslag voor het voorstel past artikel 298 van het EU-Werkingsverdrag dat bepaalt dat de EU-wetgever bepalingen kan vaststellen voor een “open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat”. Dit kan worden gecombineerd met andere rechtsgrondslagen als artikelen 15 (transparantie), 16 (gegevensbescherming) en 312 (financiering) van het EU-Werkingsverdrag.

Nationale procedures

In de groep is lang gediscussieerd of de regels ook van toepassing zouden moeten zijn op administratieve procedures van de lidstaten bij de uitvoering van EU-recht. ReNEUAL meent dat bepleitbaar is dat dit kan worden gebaseerd op artikel 298. Het lijkt hen echter politiek niet realistisch dat de lidstaten dit nu zullen accepteren en zij pleiten ervoor dat in eerste instantie dan ook niet te doen. Door geleidelijke ontwikkeling van de modelregels voor instellingen en agentschappen op basis van rechtspraak zou de acceptatiekans voor lidstaten vervolgens kunnen groeien. 

Bron: www.minbuza.nl/ecer/. Zie ook de samenvatting van de kernpunten en het zeer uitgebreide volledige document.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 14 november 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.