Mensenrechten in Nederland

Nederland kent een hoog niveau van mensenrechtenbescherming. Om dit niveau te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren, is het nodig om voortdurend aandacht voor dit onderwerp te houden. Ten behoeve daarvan heeft het kabinet het Nationaal Actieplan Mensenrechten uitgebracht op 10 december 2013.

Het Actieplan zet uiteen op welke wijze het kabinet invulling geeft aan zijn taak om de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bevorderen, welke concrete doelstellingen en prioriteiten het daarbij stelt en de rol die andere organen en instellingen en burgers hebben bij de realisering van mensenrechten in Nederland. Daarmee wordt beoogd de implementatie van mensenrechten in Nederland meer systematisch te bewaken en te bevorderen. Het Nationaal Actieplan Mensenrechten is niet afgerond met het uitbrengen ervan. In het Actieplan is aangekondigd dat eind 2014 een tussenrapportage over de uitvoering van het Actieplan wordt uitgebracht. 

De tussenrapportage bij het Actieplan kan niet los wordt gezien van de jaarrapportage Mensenrechten in Nederland 2013 die het College voor de Rechten van de Mens heeft gepubliceerd op 1 juli 2014. Het College rapporteert hierin over de mensenrechtensituatie in Nederland in 2013 en doet ten aanzien hiervan 50 aanbevelingen. Het kabinet constateert dat het Nationaal Actieplan Mensenrechten en de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens een groot aantal met elkaar overeenstemmende thema’s en onderwerpen hebben. Het kabinet heeft daarom voor dit jaar besloten om de toegezegde tussentijdse rapportage over het Actieplan en de reactie op de jaarrapportage van het College te bundelen in één rapport.

Bij de opbouw van de rapportage is uitgegaan van de thema’s van het Nationaal Actieplan Mensenrechten, namelijk:
1) Algemeen nationaal mensenrechtenbeleid en infrastructuur;
2) Non-discriminatie en gelijke behandeling;
3) Informatiemaatschappij;
4) Immigratie en asiel;
5) Lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid;
en 6) Economische, Sociale en Culturele rechten. Per thema worden de actiepunten uit het Actieplan behandeld. De 50 aanbevelingen van het College zijn ook onderverdeeld over deze thema’s.

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

a.zecha schreef op :
Met zin “Nederland kent een hoog niveau van mensenrechtenbescherming” werd dit artikel aangevangen. Dit wekte enige verwondering die verdween toen bij verder lezen bleek dat deze zin vooral “plannen” betrof.
De verbale en schriftelijke plannen vanwege partij vertegenwoordigers in onze regering en Staten Generaal in het bijzonder en van partij politici over het algemeen, stralen inderdaad meestal een hoog niveau uit. Naarmate de hoogte van het plan niveau toont zich te vaak ook het niveau van de weerbarstige werkelijkheid. En de werkelijkheid die door politici worden voorgespiegeld blijkt te vaak anders uit te pakken (zie o.a. de jaarrapportage Mensenrechten in Nederland 2013 die het College voor de Rechten van de Mens heeft gepubliceerd op 1 juli 2014 en recentere publicaties over b.v. “vreemdelingen opvang” en het “zwarte pieten”).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.