Mag woonplaatsplicht voor ‘subsidiair beschermden’?

Geschreven door: Redactie op


Een specifieke woonplaatsverplichting mag alleen worden opgelegd aan personen met de subsidiaire beschermingsstatus ter bevordering van hun integratie, en alleen wanneer zij meer met integratieproblemen worden geconfronteerd dan andere legaal verblijvende derdelanders. Een woonplaatsplicht met het oog op een redelijke spreiding van uitkeringslasten is in strijd met het EU-recht. Dat heeft het Hof van Justitie EU geantwoord op vragen van de Duitse rechter.

Het gaat om het arrest van het HvJ EU van 1 maart 2016 in de gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14, Alo en Osso. Zij zijn Syrische onderdanen die in 1998 en 2001 in Duitsland zijn binnengekomen. Aan hen werd een status van subsidiaire bescherming verleend waarbij zij een woonplaatsverplichting kregen opgelegd, die zij aanvechten voor de Duitse rechter. De Duitse regeling van de woonplaatsverplichting houdt in dat personen die subsidiaire bescherming genieten en sociale uitkeringen ontvangen een woonplaatsverplichting krijgen opgelegd in een bepaalde plaats in Duitsland. In de eerste plaats heeft deze verplichting tot doel een redelijke spreiding van de lasten van deze uitkeringen over de verschillende bevoegde instanties te realiseren. In de tweede plaats beoogt zij de integratie in de Duitse samenleving te bevorderen van personen die geen burger van de EU zijn. Het Bundesverwaltungsgericht vraagt aan het Hof van Justitie of de woonplaatsverplichting verenigbaar is met de EU-kwalificatierichtlijn.

Volgens deze richtlijn moeten EU-lidstaten op hun grondgebied het vrije verkeer toestaan van personen die internationale bescherming genieten (personen aan wie de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus is verleend) onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als gelden voor andere onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven.


Uitspraak Hof

Het HvJ EU legt de richtlijn uit met in achtneming van het Vluchtelingenverdrag. Uit de overwegingen van de richtlijn volgt dat de EU-wetgever een uniforme status wilde invoeren voor alle personen die internationale bescherming genieten. Dit betekent dat personen met de subsidiaire beschermingsstatus dezelfde rechten en voordelen kennen als die welke vluchtelingen genieten. Volgens het Hof verplicht de richtlijn de lidstaten om aan personen waaraan zij de subsidiaire beschermingsstatus hebben toegekend, niet alleen toe te staan dat zij zich vrij kunnen bewegen op hun grondgebied, maar ook dat zij er vrij hun woonplaats kunnen kiezen. Naar het oordeel van het Hof verzet de richtlijn zich dus tegen een woonplaatsverplichting uitsluitend voor personen met de subsidiaire beschermingsstatus om een redelijke spreiding van de lasten na te streven die verbonden zijn met uitkeringen.

Volgens het Hof verzet de richtlijn zich er echter niet tegen dat aan deze personen een woonplaatsverplichting wordt opgelegd om hun integratie te bevorderen, zelfs wanneer deze verplichting niet geldt voor andere personen die geen burger van de EU zijn en legaal in Duitsland verblijven. Hierbij is het aan de Duitse rechter om na te gaan of de personen die subsidiaire bescherming genieten en sociale bijstand ontvangen, meer worden geconfronteerd met integratieproblemen dan andere personen die geen burger van de EU zijn en legaal in Duitsland verblijven en er sociale bijstand ontvangen. 

Bron: www.minbuza.nl/ecer/nieuws/

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 8 maart 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.