Kaderwet gegevensuitwisseling

Geschreven door: Redactie op

Het kabinet heeft een verkenning laten uitvoeren die een antwoord moest geven op de vraag of zo’n kaderwet gegevensuitwisseling generieke knelpunten met betrekking tot de gegevensuitwisseling in bestaande wetgeving kan oplossen.

De verkenning heeft betrekking op gegevensuitwisseling op een breder terrein dan fraudebestrijding, omdat de meeste samenwerkingsverbanden die zich met de aanpak van fraude bezighouden ook andere taken hebben. Een andere reden is dat een eventuele kaderwet evenzeer van belang kan zijn met het oog op knelpunten bij gegevensuitwisseling op andere terreinen.

Volgens de verkenning zou beter kunnen worden gekozen voor een kaderwet voor de  gegevensuitwisseling binnen samenwerkingsverbanden voor specifieke doelen op het brede terrein van de voorkoming van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen, de uitoefening van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en de handhaving van de openbare orde en veiligheid (bestuursrechtelijke preventie en handhaving), alsmede de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten (strafrechtelijke preventie en handhaving).

Het kabinet komt, alles overziend, tot de conclusie dat met het voorbereiden van wetgeving ter oplossing van de geconstateerde knelpunten een aanvang dient te worden gemaakt. Het onderkent tegelijkertijd dat bij de voorbereiding daarvan nog verschillende aspecten verder doordacht zullen moeten worden.


Bron: Kamerstukken II 2014/15, 32 761, nr. 79

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 24 januari 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.