Kabinet ziet kansen in Big Data om veiligheid te bevorderen

Geschreven door: Redactie op

Het kabinet vindt dat Big Data kansen biedt om de veiligheid in Nederland te bevorderen. Het gebruik van big data analyses kan bijdragen aan een efficiënter en effectiever gebruik van gegevens door politie en justitie, bijvoorbeeld om preventief op te kunnen treden. Dat staat in de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’, waar de ministerraad op 11 november jl. mee heeft ingestemd.

Het kabinet wil voldoende ruimte creëren om de toegevoegde waarde van Big Data verder te verkennen en er verder mee te experimenteren. Dat zal met voldoende waarborgen worden omkleed. Het kabinet is van mening dat de regels die gelden voor het verzamelen van data voldoende zijn om privacy voor burgers te waarborgen. Het zet daarom in op versterking van de regulering van de fases daarna, waarin de analyse en het gebruik van Big Data plaatsvinden. Veel daarvan ligt al besloten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Het kabinet zal bezien of de wettelijke basis voor het uitvoeren en gebruiken van data-analyses versterking nodig heeft en zal daarbij ook de waarborgen die daarbij gehanteerd moeten worden bekijken. Het kabinet vindt ook dat de transparantie rond gegevensverwerking waar mogelijk moet worden vergroot. Dat gaat bijvoorbeeld om transparantie van toelaatbare foutmarges, informatie aan burgers over de gehanteerde logica achter Big Data processen en informatie over het doel van Big Data analyses en de daarvoor gebruikte databestanden. Dat geldt niet als transparantie leidt tot een nadelige invloed op de effectiviteit van het gebruik van Big Data.

Toezicht en rechterlijke toets

De toegenomen mogelijkheden om data en persoonsgegevens te verzamelen vragen om een versteviging van het toezicht. Het ministerie van VenJ en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn daarom een traject gestart dat de consequenties in kaart brengt van de versterking van bevoegdheden in de regelgeving voor de capaciteit en het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het kabinet zal daarnaast onderzoeken of uitbreiding van de mogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties om toepassingen van Big Data door de rechter te laten toetsen mogelijk en wenselijk is. Daarbij zal worden onderzocht hoe voor toezicht en rechterlijke toetsing voldoende inzicht kan worden gegeven in gebruikte algoritmen en analysemethoden, met name voor situaties waarin besluitvorming op basis van een Big Data analyse rechtsgevolgen of anderszins een aanmerkelijke impact op burgers heeft.

Menselijke tussenkomst

Er geldt al een verbod op geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die mensen op een andere manier aanmerkelijk kan treffen. In die gevallen is menselijke tussenkomst voor het nemen van een besluit vereist. Het kabinet wil onderzoeken of er buiten situaties waarvoor dat verbod geldt, nog andere situaties zijn waarin Big Data toepassingen een aanmerkelijk impact op burgers kunnen hebben. In die situaties zou ook een vorm van menselijke goedkeuring van de analyse of weging van de uitkomst daarvan noodzakelijk kunnen zijn, voordat op basis van deze analyse tot een beslissing wordt gekomen.

Big Data en privacy

Het kabinet hecht er sterk aan dat burgers vertrouwen hebben in de manier waarop de mogelijkheden van Big Data door de overheid worden toegepast. Bescherming van de privacy bij Big Data is daarbij niet alleen een individueel grondrecht, maar ook een collectieve waarde die op collectief niveau behartigd moet worden. Daarom wil het kabinet de dialoog met organisaties die het privacy belang behartigen verstevigen.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 15 november 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.