Kabinet tekent beroep aan tegen besluit in Starbucks-zaak

Geschreven door: Redactie op


De Europese Commissie heeft op 21 oktober jl. geoordeeld dat de Nederlandse Belastingdienst Starbucks Manufacturing EMEA BV met een zogenoemde Advance Pricing Agreement (APA) een selectief voordeel heeft verleend, waardoor sprake zou zijn van illegale staatssteun. Het besluit van de Commissie is geplaatst tegen de achtergrond van de strijd tegen belastingontwijking door multinationals. Het kabinet steunt deze strijd, zowel in Europees als in OESO-verband. De uitspraak van de Europese Commissie in de Starbucks-zaak, sluit volgens het kabinet echter niet aan bij de nationale regelgeving en het OESO-kader.


Het besluit van de Commissie in de Starbucks-zaak richt zich op de APA tussen de Belastingdienst en Starbucks. Hierbij heeft de Belastingdienst gebruikgemaakt van het internationale OESO-kader voor verrekenprijzen via de zogenoemde Transactional Net Margin Method. Deze methode is er op gericht onderdelen van internationaal opererende ondernemingen fiscaal hetzelfde te behandelen als zelfstandig opererende nationale ondernemingen; winst wordt op een voor iedereen gelijke wijze belast waar waarde wordt gecreëerd. De Commissie geeft in het besluit een eigen uitleg en toepassing aan de OESO-richtlijnen over de verrekenprijsmethoden, met als resultaat dat volgens de Commissie de zogenoemde Comparable Uncontrolled Pricemethod (CUP) toegepast had moeten worden. De Nederlandse regering is van mening dat in het geval van Starbucks de CUP-methode niet toegepast had kunnen worden, omdat er geen geschikte data voorhanden zijn. Bovendien gebruikt de Commissie in haar besluit een nieuw, eigen criterium voor winstberekening dat niet bij de nationale regelgeving en het OESO-kader aansluit. De Commissie geeft in haar besluit inzake Starbucks aan dat het door haar toegepaste zakelijkheidsbeginsel niet het zakelijkheidsbeginsel is dat voortvloeit uit artikel 9 OESO-modelverdrag. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid en onzekerheid. Bij de Belastingdienst over welke regels op welke manier toegepast moeten worden en bij bedrijven over de juiste toepassing van regels in rulings. Om hierover duidelijkheid en jurisprudentie te krijgen tekent het kabinet beroep aan. Het kabinet hecht namelijk grote waarde aan de Nederlandse praktijk van zekerheid vooraf, die volgens haar volledig in lijn is met de wetgeving en internationale OESO-methoden.


Een samenvatting van het besluit van de Commissie is door de Minister van Financiën aan de Kamer gestuurd. De minister is tot openbare verstrekking van deze samenvatting over gegaan omdat hier sprake is van een zeer principiële, uitzonderlijke zaak waarover al erg veel in de openbaarheid is gekomen. Het besluit van de Commissie zal bovendien openbaar worden gemaakt, zodra de Commissie de vertrouwelijke gegevens uit het besluit heeft verwijderd.

www.rijksoverheid.nl.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 30 november 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.