Kabinet start internetconsultatie over algemene grondwetsbepaling

Het kabinet begint een internetconsultatie over het voornemen om vóór artikel 1 van de Grondwet de zin op te nemen: 'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten'.

Het wetsvoorstel voegt een algemene bepaling toe aan de Grondwet, luidende:

'Algemene bepaling

De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.'

Deze bepaling wordt opgenomen aan het begin van de Grondwet. Zij wijst vooruit naar de bepalingen die volgen en geeft de contouren aan waarbinnen onze Grondwet gelezen en begrepen dient te worden.

Het besluit om opneming van de zin in overweging te nemen, was al in juni genomen.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is de kernbeginselen democratie en rechtsstaat, tezamen met de grondrechten, in onze Grondwet vast te leggen. In verschillende internationale verdragen en in nationale constituties is de drieslag democratie, rechtsstaat en grondrechten opgenomen. Het wetsvoorstel sluit aan bij deze internationale situatie.

Verwachte effecten van de regeling

De algemene bepaling koppelt de waarborgfunctie voor democratie, rechtsstaat en grondrechten expliciet aan de Grondwet. Daarmee is de algemene bepaling primair gericht tot de wetgever. Het is de wetgever die bij eventuele nieuwe grondwetswijzigingen ervoor zal moeten zorgen dat deze wijzigingen in overeenstemming zijn met de waarborgfunctie die met de algemene bepaling wordt geformuleerd. Ook is het aan de wetgever om in geval van nieuwe wetgeving ervoor te zorgen dat de waarborgfunctie, bijvoorbeeld voor de grondrechten wordt gerespecteerd. Dit is in het belang van de burger.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijziging en iedereen tot 15 oktober 2014 de gelegenheid bieden om op het wetsvoorstel te reageren. De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Tot 15 oktober dit jaar kan via www.internetconsultatie.nl worden gereageerd. Ook over het voorstel om het recht op een eerlijk proces in de Grondwet op te nemen komt een consultatie.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.