Jaarverslag tuchtrechters advocatuur: Meer klachten, maar minder gegrond

Er zijn in 2013 bij de tuchtrechter meer klachten binnen gekomen over advocaten, maar minder gegrond verklaard dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur. De voorzitter van het Hof van Discipline, mr. Joost van Dijk, heeft het vandaag aangeboden aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. Fred Teeven, en de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, mr. Walter Hendriksen. 

Meer werk

In 2013 kwamen bij de vier raden van discipline 1584 klachten tegen advocaten binnen. Dat is dertien procent meer dan in 2012, toen het er 1400 waren. Hof en raden zijn nog harder gaan werken, de productie is met vijftien procent gestegen. ?

Blik van  buiten

Hoogleraar advocatuur Britta Böhler, Tweede Kamerlid Gerard Schouw en anderen geven in dit jaarverslag commentaar op de cijfers en de gebeurtenissen in het tuchtjaar 2013. Waarom komen er bijvoorbeeld bij de tuchtrechter nu 55% meer klachten binnen dan in 2009? Doen de advocaten het slechter? Dat blijkt niet uit de cijfers: er werden minder klachten gegrond verklaard en veel minder zware maatregelen opgelegd. Komt het dan doordat de tuchtrechtspraak bekender is geworden? Of door het intensievere dekentoezicht? Waarschijnlijk allebei een beetje, zo blijkt uit de interviews. 

Minder zware maatregelen

Er zijn in 2013 minder klachten gegrond verklaard, zowel absoluut als relatief. Van de 1286 tuchtrechtelijke oordelen die de raden van discipline in 2013 gaven, luidden er 411 (deels) gegrond. Daarmee is het aandeel gegrondverklaringen gedaald van 39% naar 32%.  

De raden verklaarden 61 van die 411 klachten gegrond zonder een maatregel op te leggen. Verder legden zij 193 waarschuwingen, 93 berispingen, 32 voorwaardelijke schorsingen en 23 onvoorwaardelijke schorsingen op. Zes advocaten werden door een raad ‘van het tableau geschrapt’. Ter toelichting: een schorsing duurt maximaal een jaar;  een schrapping is, uitzonderingen daargelaten, voor altijd. Overigens, zolang er nog hoger beroep mogelijk of aanhangig is, gaan door een raad opgelegde maatregelen nog niet in. ?

De scherpe daling naar 23 onvoorwaardelijke schorsingen is opmerkelijk, na een gestage stijging van 32 in 2009 tot 60 in 2012. Ook het aantal geschrapte advocaten is gedaald ten opzichte van de dertien van 2012, maar dit aantal fluctueert elk jaar; in 2010 waren het er bijvoorbeeld ook zes. Statistisch-technisch gaat het bij de schrappingen om zulke kleine aantallen, dat er geen conclusies over trends aan kunnen worden verbonden. Dat geldt ook voor de spoedschorsingen en praktische ordemaatregelen (zoals onderbewindstelling), die van twaalf in 2012 naar drie in 2013 gingen. 

Al met al kreeg zo’n twee procent van alle 17.298 advocaten te maken met een veroordeling of andere voorziening. Dat was vorige jaren niet anders. 

Hoger beroep

In 2013 kwamen er 352 nieuwe zaken binnen bij het Hof van Discipline, iets minder dan het jaar ervoor. Toen waren het er 368. Het Hof handelde dankzij extra zittingen veel meer (tucht- en andere) zaken af (435) dan het jaar ervoor (308). Daardoor slonk de werkvoorraad. Van de 361 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 188 een bekrachtiging en 109 een vernietiging van een uitspraken van een raad van discipline. Andere eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking. 

Bron: De Raad van Discipline

 

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.