Jaarverslag Hoge Raad

Voor de Hoge Raad was 2013 een bijzonder jaar: het 175-jarig bestaan werd gevierd rond het thema ‘Bijdragen aan de samenleving’. In de inleiding van het jaarverslag over 2013, dat op 22 mei jl. werd gepresenteerd, blikken president en procureur-generaal terug op de ontwikkelingen die de Hoge Raad doormaakte én kijken zij vooruit naar de uitdagingen waar de Hoge Raad nu voor staat.

De leden van de Hoge Raad en het parket hebben in 2013 een strategie besproken die ervoor moet zorgen dat de taakvervulling door de Hoge Raad en het parket optimaal blijft aansluiten bij de verwachtingen. Geconcludeerd werd dat daarvoor een aantal acties noodzakelijk is, namelijk:
 

1) Een verdergaande mate van zaakstroomdifferentiatie en professionalisering van kennismanagement

De in het recht voortgaande internationalisering en specialisatie hebben gevolgen voor de aard en de hoeveelheid door de Hoge Raad te beslissen zaken. Dit vraagt om bevordering van deskundigheid en een zekere mate van specialisatie binnen de verschillende kamers. Onlangs is ook uitwisseling van informatie geïnitieerd tussen een aantal hoogste gerechten in Europa over de wijze waarop Europese regelgeving en rechtspraak in de nationale rechtsordes os geïmplementeerd.
 

2) Intensivering van de interactie met de feitenrechtspraak

Nationale wet- en regelgeving en regels en rechtspraak stammend uit de Europese Unie en de Raad van Europa brengen veel interpretatievragen mee die als eerste op het bord van de feitenrechters terecht komen. Zij hebben behoefte aan tijdige rechtspraak van de Hoge Raad waarin rechtsvragen duidelijk worden beantwoord. Ook is de Hoge Raad partner van de hoogste bestuursrechters in het streven naar rechtseenheid. De contacten met de gerechtshoven zijn geïntensiveerd teneinde te bevorderen dat de door de Hoge Raad te beantwoorden rechtsvragen zo snel mogelijk aan hem worden voorgelegd.
 

3) Het op gestructureerde wijze werken aan behoud van maatschappelijk gezag

Het fundament van het maatschappelijk gezag van de Hoge Raad wordt gevormd door de kwaliteit van conclusies en arresten. Maar het behoud en de versteviging van dat gezag vereisen dat het goede functioneren van de Hoge Raad in concrete zaken en in het algemeen over het voetlicht wordt gebracht. Voor het grote publiek is de Hoge Raad een van de vele instituties, daarom moeten taak en positie steeds opnieuw duidelijk worden gemaakt.
 

In het jaarverslag selecteerden de civiele-, straf- en belastingkamers van de Hoge Raad ieder hun vijf naar eigen inzicht ‘belangrijkste’ uitspraken. Deze uitspraken worden beschreven en het belang ervan wordt toegelicht.
Daarnaast gaan de respectieve kamers in op de betekenis van art. 80a RO (selectie aan de poort) en de verhouding tussen wetgever en  Hoge Raad en worden de in- en uitstroomcijfers bekend gemaakt.
De procureur-generaal doet verslag  van de werkzaamheden van het parket en van de uitoefening van zijn bijzondere taken. Tenslotte wordt verslag gedaan van de afhandeling van klachten die de Hoge Raad in 2013 bereikten.

Het Jaarverslag van de Hoge Raad is te vinden op Rechtspraak.nl

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.