Jaarplan van de Rechtspraak 2015

Geschreven door: Redactie op

Dit jaar staat voor de Rechtspraak in het teken van twee ontwikkelingen. In de eerste plaats de afwikkeling van de herziening van de gerechtelijke kaart. Dit proces is in 2013 ingezet en nadert zijn organisatorische voltooiing. De tweede ontwikkeling is het programma Kwaliteit en Innovatie, dat loopt tot 2020 en moet leiden tot een toekomstbestendige rechtspraak.

De inspanningen die deze twee ontwikkelingen vragen, zorgen er wel voor dat de organisatie piept en kraakt. Dit blijkt onder meer uit de resultaten van twee onderzoeken in 2014: de visitatie en het onderzoek naar de tevredenheid onder de medewerkers. Met een flinke portie ambitie is niets mis, maar men moet mensen niet overvragen. Doet men dat wel, dan gaat dat ten koste van de mensen én de kwaliteit. Hierbij komen dan nog de zorgen over de financiële situatie. Voor het doorvoeren van de veranderingen is de financiële ruimte beperkt.

Daarom gaat de Rechtspraak in 2015 een meerjarenplan maken. Dit Jaarplan Rechtspraak 2015 omschrijft hoe de Rechtspraak bij de gewenste situatie in 2020 kan uitkomen. Dat plan moet op draagvlak in de organisatie kunnen rekenen, waarbij de Raad voor de rechtspraak het voortouw neemt. Het meerjarenplan moet een goede balans aanbrengen tussen grote ambities aan de ene kant en beperkte middelen aan de andere kant. Bepalend hierbij is het antwoord op de vraag hoeveel de Rechtspraakorganisatie aan kan.

Agenda van de Rechtspraak

In 2014 is de Agenda van de Rechtspraak voor de periode 2015-2018 vastgesteld. De inhoud daarvan is door de bestuurders van de Rechtspraak gezamenlijk geformuleerd waarna deze is onderworpen aan een blik van ‘buiten’. Dertig stakeholders afkomstig uit de wetenschap, media, het ministerie, de politiek en ketenpartijen zoals het OM en de deurwaardersvereniging hebben hun perspectief op de plannen kunnen uitten. Drie speerpunten vormen de kern van de Agenda van de Rechtspraak 2015-2018. Aan elk speerpunt is een doelstelling gekoppeld.

De speerpunten en doelstellingen voor 2015-2018 zijn:
Speerpunt 1: snelle rechtspraak. Doelstelling: in 2018 duren rechtszaken 40% korter dan in 2013.
Speerpunt 2: toegankelijke rechtspraak. Doelstelling: in 2018 is ten minste 70% van partijen en professionals tevreden over de begrijpelijkheid van procedures en de (digitale) toegankelijkheid van rechtspraak. Speerpunt 3: deskundige rechtspraak. Doelstelling: de Rechtspraak stelt zich merkbaar in op de steeds complexer wordende zaken in een steeds complexere samenleving.
Versterking van de deskundigheid draagt in 2018 bij aan snelle en toegankelijke rechtspraak.
Vanaf dit jaar zijn de plannen van de Rechtspraak op deze Agenda van de Rechtspraak gericht.
De ambities in de komende jaren en het op orde hebben van de zorg voor kwaliteit, staan op gespannen voet met elkaar. Dit wordt versterkt door de financiële situatie. Voor het doorvoeren van de veranderingen is de financiële ruimte beperkt. De Rechtspraak zal in het licht daarvan keuzes moeten maken en zal in de eerste helft van 2015 daartoe een meerjarenplan opstellen.

Snelle en toegankelijke rechtspraak

Samen met hen die werken aan rechtszaken gaat de Rechtspraak procedures door vereenvoudiging en digitalisering zo inrichten dat de doorlooptijd met 40% wordt verkort. Toegankelijkheid gaat over de begrijpelijkheid van de procedures en de digitale toegankelijkheid van rechtspraak. Om dit te bereiken is in 2012 het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) gestart. Dit programma kent twee deelprogramma’s: KEI VenJ (voor het wetgevingsproces) en KEI Rechtspraak (voor de digitalisering en de implementatie). Dit programma faciliteert vereenvoudiging, standaardisering en digitalisering van procedures en de totstandkoming van innovaties binnen procedures.

De nieuwe werkwijze wordt vanaf 2015 tot en met 2018 stapsgewijs in de gerechten ingevoerd. Vanaf 2016 zijn de eerste veranderingen zichtbaar in het rechtsgebied civiel. De procedures worden vereenvoudigd en versneld door onder meer de invoering van nieuwe wettelijke termijnen. In 2016 wordt begonnen met de vorderingsprocedure met verplichte procesvertegenwoordiging in het rechtsgebied civiel. In 2017 wordt het digitaal procederen ook mogelijk voor kantonzaken (incassoprocedures) en vanaf 2018 voor alle verzoekschriften. Voor het bestuursrecht wordt een vergelijkbare fasering voorzien. De eerste fase in dat rechtsgebied start in april 2015 met asiel- en bewaringszaken. De tweede fase betreft vervolgens alle overige bestuursrechtzaken.

In de toekomst beginnen procedures in het civiel- en bestuursrecht via elektronische weg. Dat betreft zowel de procedure in eerste aanleg, in hoger beroep en in cassatie. Procedures worden aangebracht door het indienen van een procesinleiding of beroepschrift via een webportaal van de gerechten. Via het portaal dienen de rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers alle processtukken in, krijgen zij toegang tot de eigen processtukken en die van de wederpartij en kan het verloop van de procedure worden gevolgd. Naast het webportaal wordt in een automatische systeemkoppeling voorzien, waarmee de digitale systemen van grote ketenpartijen zoals de IND, rechtsbijstandsverzekeraars en deurwaarders, kunnen worden gekoppeld aan het digitale systeem van de gerechten. Het procederen langs elektronische weg wordt in het civiele en het bestuursrecht verplicht voor alle professionele partijen.


Bron: www.rechtspraak.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 1 april 2015

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.