Internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet

Geschreven door: Redactie op

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet gestart. Via overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet ook met een aantal essentiële onderdelen aan. De internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017 (www.internetconsultatie.nl).

De Invoeringswet zorgt voor het overgangsrecht en voor het intrekken of wijzigen van andere wetten op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee is er helderheid over de rechtsgeldigheid van besluiten, zoals omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen, die onder het oude recht zijn genomen. Ook regelt het overgangsrecht hoe procedures die onder het oude recht zijn gestart na de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden afgehandeld. Daarnaast wordt de Invoeringswet benut om de Omgevingswet op een aantal punten nader in te vullen. Bijvoorbeeld op het gebied van punitieve handhaving, maar ook de nieuwe regeling voor planschade, die huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt, is in de Invoeringswet opgenomen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Invoeringswet vormt ook het juridische kader voor het optuigen van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Via één loket hebben gebruikers toegang tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers kunnen via het loket bovendien vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels van toepassing zijn op een locatie.

Nieuwe opzet vergunningplicht bouwactiviteiten

Ten slotte wordt via de Invoeringswet een nieuwe opzet voor de vergunningplicht voor bouwactiviteiten geïntroduceerd. De vergunning voor een bouwactiviteit wordt gesplitst in een vergunning voor de technische regels waaraan een bouwwerk moet voldoen en een vergunning die volgt uit het omgevingsplan. Gemeenten krijgen hierbij meer vrijheid om te bepalen of een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

Omgevingswetportaal

Op omgevingswetportaal.nl staan diverse publicaties die een goed beeld geven van de belangrijkste thema’s van de Invoeringswet. In het daar te vinden e-book wordt een toelichting op die thema’s gegeven. Verder leggen twee infographics uit wat de Invoeringswet inhoudt en hoe de nieuwe opzet voor de vergunningplicht voor bouwactiviteiten eruitziet.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 10 januari 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Ireen Schouten schreef op :
Op 20 juni bespreekt prof. mr. Jan Struiksma (bijzonder hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht VU) deze nieuwe omgevingswet: het omgevingsplan, de problemen en uitdagingen. Eenvertaling vanuit de wet en besluiten naar de praktijk. Zie www.vula.nl

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.