Integriteit openbaar bestuur

Geschreven door: Redactie op

De Minister van BZK heeft een brief gestuurd aan de Kamer ter aanbieding van een Verkenning naar de huidige risico’s en kansen voor het openbaar bestuur op het terrein van integriteit. De resultaten van de Verkenning geven een heldere en overzichtelijke weergave van de meest belangrijke beleidsmatige en maatschappelijke trends en ontwikkelingen in relatie tot de grootste kwetsbaarheden voor de integriteit van het openbaar bestuur, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Het rapport stelt dat de integriteit van het openbaar bestuur door diverse maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen voor nieuwe uitdagingen staat.

De belangrijkste ontwikkelingen en bijbehorende risico’s die worden gezien, zijn:

• Moderne ambtenaar en flexibilisering v/d arbeidsmarkt: Ambtenaren werken steeds zelfstandiger, in een dynamische en wisselende omgeving en door het nieuwe werken ook vaker buiten toezicht van leidinggevenden. Bovendien neemt baanmobiliteit en het aantal tijdelijke contracten toe. Dit kan, net als externe inhuur, een mogelijk risico vormen voor de binding met de organisatie en het verankeren van een gedeeld normen- en waardenpatroon.

• Toename discretionaire bevoegdheden: Bestuurders en politici hebben een grote beslissingsbevoegdheid. Tegelijkertijd wordt verwacht dat ze midden in de samenleving staan, wat betekent dat veel bestuurders nevenfuncties hebben. Dat zou in bepaalde gevallen belangenverstrengeling tot gevolg kunnen hebben. Bovendien kan het voorkomen dat ambtenaren uit loyaliteit of angst niet tegen bestuurders ingaan bij een vermoeden van een integriteitsschending.

• ‘Integritisme’: De neiging om integriteit ‘op te rekken’ lijkt te groeien. Zo wordt het begrip integriteit regelmatig gelijkgesteld aan goed bestuur in zijn algemeenheid. Zo worden beslissingen die om diverse redenen als ‘slecht’ kunnen worden ervaren al snel niet-integer genoemd, terwijl de eigenlijk de kwaliteit ter discussie wordt gesteld en niet de integriteit.

• Toename samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties en marktpartijen: Terwijl verantwoordelijkheden blijven, nemen in sommige gevallen controlemogelijkheden af. Daarnaast wordt in toenemende mate gewerkt met partijen die mogelijk vanuit andere normen en waarden werken, hetgeen spanningen met zich mee kan brengen.

• Bezuinigingen: Dit kan mogelijk leiden tot een toename van werkdruk, waarbij de aandacht uitgaat naar het primaire proces. Hierdoor kan de aandacht voor integriteit echter onder druk komen te staan.

• De drie decentralisaties in het sociale domein: Verdeling van middelen, complexe taken, aanbestedingen, intensiever contact met burgers en maatschappelijke organisaties, toenemende discretionaire bevoegdheden en maatwerk brengen mogelijk kwetsbaarheden met zich mee. De minister is voornemens om samen met het Bureau Integriteitsbevordering
Openbare Sector (BIOS), alsmede de koepel- en beroepsorganisaties, de resultaten onder de aandacht te brengen van het openbaar bestuur en hen daarbij te vragen om rekening te houden met de genoemde ontwikkelingen.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 2 november 2014

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.