Ingezonden mededeling: 5 tips om als jurist met conflicten om te gaan

Geschreven door: Redactie op

Veel conflicten kunnen buiten de rechtszaal al worden opgelost. Bekijk hier onze 5 tips en lees meer over de nieuwe leergang conflicthantering voor juristen.

1. Maak een gedegen conflictanalyse en conflictdiagnose.
Hanteer hiervoor bijvoorbeeld het 7i-model. Zo leert u de situatie goed te doorgronden en het oplossingsmechanisme te kiezen dat het beste bij de situatie past.

2. Zoek zoveel mogelijk naar gezamenlijke belangen van de betrokken partijen.
En ga daar waar hun belangen tegenstrijdig zijn zoveel mogelijk uit op redelijke normen, die onafhankelijk zijn van de wil van de betrokken partijen. Dit zal een beter onderhandelingsresultaat geven.

3. Oefen regelmatig met conflictoplossingsmechanismen.
Onderhandelen, mediation, communicatie, conflictanalyse en conflictdiagnose zijn allemaal vaardigheden die verdieping en onderhoud vragen, zodat u ze in kunt zetten wanneer de situatie hierom vraagt.

4. Beschik over een breed handelingsrepertoire om conflicten in te perken en op te lossen.
Door over een breed handelingsrepertoire te beschikken om conflicten op te lossen, zoals geschillencommissies, klachtencommissies, mediation, bindend advies en arbitrage. Een brede blik op het oplossen van conflicten draagt eraan bij om problemen buiten de rechtszaal al op te lossen.

5. Houd niet alleen rekening met de juridische dimensies van conflicten, maar ook met de emotionele, morele, psychologische en sociale dimensies.
Burgers hebben niet alleen materiële motieven, zoals geld of de uitoefening van hun rechten, maar verlangen vaak ook naar erkenning, preventie en excuses.

 

Bonustip


Volg de leergang De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation die op 5 november 2019 van start gaat.

In deze leergang worden alle bovengenoemde thema's en onderwerpen behandeld, toegespitst op de dagelijkse praktijk van juridische professionals. U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn.

Ons voorjaarsprogramma 2019 biedt u meerdere specialistische en verdiepende leergangen waar u inzicht en overzicht krijgt voor uw beroepspraktijk. U kunt zich nog inschrijven voor:

Verder starten in het najaar meerdere leergangen op verschillende rechtsgebieden, o.a.:


En dit voorjaar bieden wij ook weer diverse cursussen aan op verschillende rechtsgebieden gericht op uw dagelijkse praktijk.  Én een aantal nieuwe cursussen o.a. op het gebied van arbeidsrecht en sport en recht.

Aanbestedingsrecht
Masterclasses aanbestedingsrecht
donderdag 13 juni 2019: Doorschakelen naar een onderhandelingsprocedure na een ‘mislukte’ aanbesteding
dinsdag 10 september 2019: Aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten
donderdag 28 november 2019: Staatssteun en aanbesteding
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent

Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen én inkopers
woensdag 26 juni 2019
prof. mr. Chris Jansen

Arbeidsrecht
Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs
dinsdag 4 juni 2019
mr. Willem Lindeboom en mr. Marion Scholtes

Wet arbeidsmarkt in balans
woensdag 22 mei 2019 NIEUW
prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal, mr. dr. Vivian Bij de Vaate e.a.

Bestuurs(proces)recht
Actualiteiten overheidsaansprakelijkheid  NIEUW
woensdag 12 juni 2019
mr. dr. Tijn Kortmann

Burgerlijk (proces)recht
Opstellen en beoordelen van contracten
dinsdag 11 juni 2019
mr. Cyril Christiaans en mr. dr. Edwin van Wechem

 IT & recht
AVG een jaar later
donderdag 23 mei 2019
prof. mr. Arno Lodder,  mr. Tijmen Wisman en mr. Thomas van Essen                      

Onderwijsrecht
Actualiteiten onderwijsrecht
dinsdag 25 juni 2019
prof. mr. Miek Laemers en prof. dr. Renée van Schoonhoven

Pensioenrecht
Lezingen Actualiteiten Pensioenrecht
woensdag 26 juni 2019: Verplichte bpf’en vrijstellingen
woensdag 18 september 2019: Scheiding, pensioenindeling en partnerpensioen
woensdag 11 december 2019: Pensioenrechtspraak
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens

Sport en Recht
Actualiteiten Sport en Recht   NIEUW
dinsdag 4 juni 2019
prof. mr. Marjan Olfers , prof. mr. Arno Lodder e.a.

Professionele vaardigheden
Juridisch schrijven
woensdag 18 en 25 juni 2019
drs. Mascha Furth

Timemanagement en stresspreventie
donderdag 4 juli 2019
mr. Rüna Honig

Congressen
Congres Handhaving en controle op kansspelen
donderdag 27 juni 2019


Groot Aanbestedingsrechtcongres
najaar 2019


Inschrijven voor bovenstaande leergangen en cursussen kan via website vulaw.nl

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 1 april 2019

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.