In internetconsultatie: Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Geschreven door: Redactie op

Op www.internetconsultatie.nl is een conceptwetsvoorstel in consultatie gegaan dat voorziet in een aanpassing van de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer in de Awb aan de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Anders dan in 2004 - toen de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in werking trad - kunnen bepaalde vormen van gebruik van de elektronische weg inmiddels als zo vanzelfsprekend worden beschouwd, dat de verzender van een bericht eenzijdig voor deze weg kan kiezen. Het betreft hier twee typen berichten, te weten berichten van een bestuursorgaan die niet zijn gericht aan een of meer geadresseerden en berichten van een burger of een bedrijf aan een bestuursorgaan, waaronder de aanvraag van een besluit.

Burgers en bedrijven krijgen het recht om elektronisch berichten aan de overheid te sturen. Artikel 2:15, eerste lid, Awb wordt aangepast in die zin dat wordt vastgelegd dat een ieder op elektronische wijze een bericht aan het bestuursorgaan kan zenden. Bestuursorganen dienen de ontvangst van elektronische berichten zodanig te organiseren, dat zij deze verplichting waar kunnen maken. Van een bestuursorgaan hoeft echter niet te worden verwacht dat zij de ontvangst van berichten zodanig organiseren dat ieder elektronisch bericht kan worden verwerkt. Daarom geldt het “recht” op elektronisch verzenden van berichten door burgers alleen als dat bericht wordt verzonden op de wijze die het bestuursorgaan heeft aangewezen. Het bestuursorgaan kan voor verschillende berichten verschillende wijzen van verzenden aanwijzen.

Voor wat betreft een bericht van een bestuursorgaan dat niet tot een of meer geadresseerden is gericht, wordt het huidige artikel 2:14, tweede lid, Awb vervangen door het voorgestelde artikel 2:14, tweede lid, dat zegt dat voor deze berichten kan worden volstaan met elektronische beschikbaarstelling.

Voor een bericht van een bestuursorgaan dat tot een of meer geadresseerden is gericht blijft volgens dit concept de hoofdregel van het huidige artikel 2:14, eerste lid, Awb gelden dat een bestuursorgaan een bericht via de elektronische weg kan verzenden als de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij op die wijze voldoende bereikbaar is. Wel kan, anders dan bij de invoering van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, inmiddels worden aangenomen dat een burger die zich met bijvoorbeeld een e-mail tot een bestuursorgaan wendt, daarmee voldoende kenbaar heeft gemaakt dat hij op deze wijze bereikbaar is, zodat het bestuursorgaan via e-mail het bericht kan beantwoorden. Het bestuursorgaan mag er echter niet zonder meer van uit gaan dat een in het verleden voor een andere aangelegenheid gebruikt e-mailadres nog actueel is. Het bestuursorgaan zal zich van de juistheid van dat adres moeten vergewissen. Het concept voorziet ook in modernisering van de regels over de verzending van berichten door de overheid via een zogenoemde berichtenbox.

Het conceptwetsvoorstel bevat verder nog diverse nadere regels en waarborgen voor het gebruik van de elektronische weg tussen burgers en bestuursorgaan.

Reactietermijn

Er kan nog tot 1 mei 2015 gereageerd worden op www.internetconsultatie.nl.

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 23 februari 2016

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.