Human Act or Devil’s Pact?

Geschreven door: Redactie op

Op 18 mei 2017 organiseerde het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Commissie Meijers de conferentie ‘Human Act or Devil’s Pact? Human rights aspects of migration agreements between EU and third countries’. Tijdens de conferentie presenteerden beide organisaties een notitie met daarin een mensenrechtelijke meetlat waarmee getoetst kan worden of de migratie-pacten die de EU met derde landen onderhandelt wel voldoen aan de internationale mensenrechtelijke verplichtingen van de EU en haar lidstaten.

Op 18 maart 2016 werden er tussen de EU-lidstaten en Turkije verregaande afspraken gemaakt om de migratie via Turkije naar Griekenland te beheersen. De Europese Commissie beschouwt deze afspraken als succesvol. In juni 2016 deed de Commissie een voorstel voor een kader voor nieuwe migratiepartnerschappen met derde landen Daarin stelde zij voor om ‘pacten’ op maat te ontwerpen, waarbij per land bekeken zal worden welke afspraken nodig en haalbaar zijn om migratie te beheersen. De lidstaten en de EU benadrukken telkens weer dat de afspraken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met mensenrechtelijke verplichtingen onder internationaal en Europees recht.

Meetlat

Het College voor de Rechten van de Mens en de Commissie Meijers begrijpen dat het beheersen van migratie voor burgers en overheden in de EU een punt van grote zorg is. Echter, het beheersen van migratie mag niet ten koste gaan van de fundamentele mensenrechten, waar de EU en individuele lidstaten zich aan gecommitteerd hebben. Het College en de Commissie Meijers hebben daarom gezamenlijk een notitie uitgebracht waarin de mensenrechten op een rij zijn gezet die mogelijk door de geplande overeenkomsten in het gedrang komen. De notitie biedt een meetlat waarlangs de voorstellen voor en afspraken over migratie kunnen worden gelegd om te bezien of zij in overeenstemming zijn met deze mensenrechtelijke verplichtingen. De meetlat is bestemd voor ambtenaren en onderhandelaars die afspraken met derde landen ontwikkelen, voor regeringsleiders en nationale en Europese parlementariërs die de overeenkomsten moeten goedkeuren en/of hun implementatie moeten controleren, voor journalisten en ngo’s die hun waakhondfunctie willen vervullen en voor burgers die zich zorgen maken over het respect voor mensenrechten van hun eigen nationale overheid en de EU.

 

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 13 juni 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.