Het EOB verduidelijkt praktijken op het gebied van plant- en dieroctrooien

Geschreven door: Redactie op

Op voorstel van het Europese Octrooibureau (EOB) heeft haar Adminstrative Council besloten tot wijziging van de relevante regelgeving, zodanig dat planten en dieren die uitsluitend zijn voortgebracht door een wezenlijk biologisch veredelingsproces, uitdrukkelijk van octrooieerbaarheid zijn uitgesloten.

Het voorstel was gebaseerd op een Mededeling van de Europese Commissie van november 2016 inzake bepaalde artikelen in de EU-richtlijn betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (Biotech-richtlijn 98/44/EG).

Deze richtlijn werd geimplementeerd in de juridische regelgeving van het EOB in 1999. De Richtlijn sluit wezenlijke biologische veredelingsprocessen uit van patenteerbaareid maar sluit de patenteerbaarheid van planten en dieren, verkregen op basis van zulke processen, niet expliciet uit. Echter, in de Medeling verduidelijkt de Europese Commissie dat het haar intentie was om niet alleen de processen zelf maar ook de verkregen producten uit die processen uit te sluiten.

Het voorstel van de EOB, dat vrijwel unaniem werd aangenomen, zorgt voor uniformiteit in de geharmoniseerde Europese regelgeving op het gebied van patenten. Het vormt een belangrijke precisering voor de octrooipraktijk bij het EOB, die duidelijkheid en rechtszekerheid biedt aan de gebruikers van het Europese octrooistelsel.

De nieuwe bepalingen zullen met onmiddellijke ingang vanaf 1 juli 2017 van toepassing zijn. Lopende patentonderzoeken en bezwaren met betrekking tot planten of dieren, voortgebracht door een wezenlijk biologisch verdedelingsproces, zijn sinds november vorig jaar, direct na de Mededeling van de Europese Commissie, opgeschort. Deze zaken zullen nu geleidelijk hervat en onderzocht worden op grond van  de verduidelijkte praktijk.

Naam auteur: Redactie
Geschreven op: 4 juli 2017

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reacties

Reinier Bakels schreef op :
Los van deze casus past de constatering dat de Administrative Council van het EOB eigenlijk te veel macht heeft gezien het feit dat de leden ambtenaren zijn veelal van de nationale octrooibureau's - die ook eigenlijk te veel belangen delen met het EOB.
Daardoor ontbeert het EOB vrijwel alle democratische controle. Europese Richtlijnen die de EOB lidstaten treffen die ook EU lid zijn (niet alle) vormen een relatief gunstige uitzondering.
De rechtsprekende functie wordt vervuld door de "leden" (geen rechters!) van de Kamers van Beroep die deel uitmaken van het EOB. Machtenscheiding is niet aan het EOB besteed.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.